Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 12 luty 2021 12:28

Dodatkowy sprzęt komputerowy dla szkół

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Gmina Nysa finalizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia w zakresie kompetencji kluczowych...
Doposażone zostały pracownie matematyczne, informatyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne i chemiczne w szkołach uczestniczących w projekcie tj. w  SP nr 1 w Nysie, SP nr 3 w Nysie oraz w szkołach podstawowych w gminnych zespołach szkolno-przedszkolnych. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wprowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów.

Uzyskano zgodę, aby w ramach wygenerowanych oszczędności w projekcie doposażyć dodatkowo szkoły w sprzęt komputerowy: 33 laptopy i 6 monitorów interaktywnych. Laptopy zostaną użyczone do nauki zdalnej uczniom i nauczycielom ze szkół realizujących projekt, a po powrocie do nauczanie stacjonarnego będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć w szkole. Monitory wzbogacą pracownie przedmiotowe.

laptop

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech