Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 02 luty 2021 09:51

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 02.02.2021

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 2 lutego 2021 r.:...

Przekroczenie poziomu informowania dla pyBu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 2 lutego 2021 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 01.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim.

Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 140 μg/m3,

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 02.02.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Biuro Bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech