Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 19 styczeń 2021 11:02

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu - 18.01.2021

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego z dnia 19 stycznia 2021 r.:...

Powiadomienieo przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 18.01.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 121 μg/m3 , a w Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 142 μg/m3.

Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia w dniu 19.01.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Biuro Bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Nysie

Poziom pyBu zawieszonego PM10 w powietrzu - 03.01.2021 r.