Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 21 grudzień 2020 10:28

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 20 i 21 XII 2020

Napisał

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 21 grudnia 2020 r.:...

Poziom pyBu zawieszonego PM10 w powietrzu - 21.12.2020 r.

20.12.2020 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3)

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 20.12.2020 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Rodziewiczówny w Nysie wyniosło 185 μg/m3.

21.12.2020 r. przekroczenia poziomu alarmowego (100 μg/m3)

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 21.12.2020 r. przekroczenia poziomu alarmowego (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Rodziewiczówny w Nysie wyniosło 146 μg/m3.


Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech