Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 16 grudzień 2020 12:02

Przekroczenie poziomu pyłu PM10 w powietrzu 15 XII 2020r.

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 grudnia 2020 r.:.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyBu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 16 grudnia 2020 r.:

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Nysie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.12.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie nyskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Rodziewiczówny w Nysie wyniosło 105 μg/m3.

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 16.12.2020 r.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.opole.pios.gov.pl), w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech