Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 02 grudzień 2020 09:12

Aktywni Obywatele. Prawie 10,5 mln EUR czeka na NGO do 11.01

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich...

Aktywni Obywatele. Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje spoBeczne

W konkursie "Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy" wspierane będą działania w trzech obszarach:

  • - angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne,
  • - ochrona praw człowieka i równe traktowanie
  • - wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia.

Mogą w nim startować wszystkie organizacje społeczne, które prowadzą lub chcą podjąć działania w ww. obszarach. Program kieruje swoją ofertę w szczególności do organizacji mniej doświadczonych, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.

Mogą one próbować swoich sił w ścieżce konkursowej na małe (do 25 tys. EUR) lub duże dotacje (do 62,5 tys. EUR). Zespół Programu przygotuje dla wszystkich zainteresowanych szkolenia online, poradniki i instrukcje, możliwe są także konsultacje telefoniczne.

Organizacje, które chcą do projektu zaprosić doświadczone organizacje m.in. z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) mogą otrzymać na tę współpracę dodatkową kwotę dotacji. Mogą też liczyć na naszą pomoc w szukaniu zagranicznych partnerów.

Każda organizacja ubiegająca się o środki na działania projektowe może wystąpić o dodatkowe fundusze na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania czy komunikacji.

Wszyscy zainteresowani Programem mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym online 4 grudnia o godz. 14.00. Szczegóły dotyczące webinarium (obowiązują zapisy), a także informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:www.aktywniobywatele.org.pl

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech