Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 27 październik 2020 16:47

Wypłacono świadczenia na rzecz 248 osób niepełnosprawnych

Napisał

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach programu finansowanego przez PFRON Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wypłaciło świadczenia na rzecz 248 osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 371.500 zł...

W Powiecie Nyskim z pomocy skorzystali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, podopieczni Dziennego Domu Pobytu, wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz jedna osoba w ramach Programu PFRON Rehabilitacja 25 Plus.

Dofinansowanie dotyczyło kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości do 500 zł miesięcznie, z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące.