Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 22 październik 2020 11:22

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach programu finansowanego przez PFRON Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wypłaciło świadczenia na rzecz 248 osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 371.500 zł....

Zwiadczenia dla osób niepeBnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie w ramach programu finansowanego przez PFRON Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wypłaciło świadczenia na rzecz 248 osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 371.500 zł.

W Powiecie Nyskim z pomocy skorzystali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, podopieczni Dziennego Domu Pobytu, wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz jedna osoba w ramach Programu PFRON Rehabilitacja 25 Plus.

Dofinansowanie dotyczyło kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości do 500 zł miesięcznie, z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące.