Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 19 sierpień 2020 10:25

Nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych od 23 IX

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

23 września br. ruszy nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania do edukacji w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II....

Oferta dla osób niepełnosprawnych! Nabór wniosków dla studentów

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:- w szkole policealnej,- w kolegium,- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) lub w siedzibie PCPR w Nysie przy ul. Piastowskej 33a, 48-300 Nysa, w terminie od 23 września do 10 października 2020 roku (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).

Druki niezbędnych dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie: www.pcpr.nysa.pl

Więcej informacji >>