Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 22 lipiec 2014 00:00

Nowe drogi i chodniki w nyskiej gminie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Pierwsze tegoroczne inwestycje drogowe zakończone m.in.: na „Skarpie Otmuchowskiej” w Nysie oraz w Jędrzychowie, Niwnicy i Białej Nyskiej. Na inwestycje drogowe Nysa przeznaczyła w 2014r. 10,4 mln zł. - miasto 5,9 mln zł, a tereny wiejskie 4,5 mln....

Pierwsze tegoroczne inwestycje drogowe zakończone  m.in.: na „Skarpie Otmuchowskiej” w Nysie oraz w Jędrzychowie, Niwnicy i Białej Nyskiej.

Na inwestycje drogowe Nysa przeznaczyła w 2014r. 10,4 mln zł. w tym na miasto 5,9 mln zł i tereny wiejskie 4,5 mln zł. W 2014 roku zabezpieczono także 823 tys. zł na dotacje dla Powiatu Nyskiego na przebudowę chodników w: Domaszkowicach, Goświnowicach, Radzikowicach, Hajdukach Nyskich, Kępnicy, w Nysie w Alei Wojska Polskiego,  budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Rodziewiczówny oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Szopena w Nysie.

Budowa dróg – „Skarpa Otmuchowska” w Nysie

Zakończony został II etap budowy dróg na „Skarpie Otmuchowskiej” w Nysie w ulicach: Berberysowa i Azaliowa. Wykonawcą prac była lokalna firma, Zakład Instalacji Wodnej Kanalizacyjnej, Gazowej i Elektrycznej K. Podpora, K. Podpora s.c. z Radzikowic.Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, technicznie nie należała do łatwych ze względu na położenie osiedla domków jednorodzinnych. Realizacja zadania była konieczna z uwagi na trudności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Gruntową drogę zastąpiły jezdnia, chodniki z kostki betonowej. Wykonane zostały wjazdy i dojścia na posesje oraz kanalizacja deszczowa. Koszt II etapu robót wyniósł: 372 280 tys. zł. Przypomnijmy, że w 2012r. wykonany został I etap budowy dróg - na osiedlu powstały nowe miejsca parkingowe, jezdnia oraz chodniki. Koszt inwestycji wyniósł wówczas 1,1 mln zł z budżetu gminy Nysa.

Wkrótce rozpoczęcie III etapu budowy dróg w tym rejonie miasta.

image

image

image

Zadanie budowa dróg w mieście – chodniki w ul. Żeromskiego - Sienkiewicza - Omańczyka - Mickiewicza w Nysie.

W ramach tegorocznych inwestycji drogowych gminy Nysa wykonano łącznik dla pieszych od ul. Żeromskiego przez Sienkiewicza, Osmańczyka do Mickiewicza w Nysie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlane Chmielak Sp. z o.o z Prudnika. Wykonano chodniki pomiędzy ulicami: Kasprowicza – Żeromskiego (290m2 koski brukowej + 2 punkty świetlne), Żeromskiego – Sienkiewicza (160 m2 kostki brukowej + 2 punkty świetlne), Omańczyka – Mickiewicza (98m2 kostki brukowej + 2 punkty świetlne). Wartość robót wyniosła 97 882 zł.

image

image

image

Warto dodać także, że na bieżące utrzymanie chodników gmina Nysa przeznaczyła w tym roku 100 tys. zł. Wykonane zostały prace m.in.: przy ulicach: Osmańczyka, gdzie obniżane były krawężniki, Głowackiego – wymiana uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ZSE oraz Placu Sikorskiego, wymiana uszkodzonej nawierzchni od Celnej do Bielawskiej (chodnik przy sklepie Rossmann), wymiana uszkodzonych krawężników na nowe przy ulicach: 11 Listopada i Fredry, wkrótce także na Powstańców Śląskich.

BUDOWY DRÓG W SOŁECTWACH

Gmina Nysa w ostatnich latach utrzymuje wysokie finansowanie inwestycji na terenach wiejskich dokonując poprawy infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. W latach 2011-2013r. zrealizowano 184 zadania inwestycyjne na kwotę 9,4 mln zł. W 2014r. realizowanych jest kolejnych 67 zadań w sołectwach na kwotę 6,3 mln zł, w tym prowadzonych jest dziewięć inwestycji drogowych oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego.

Jędrzychów z nową drogą, chodnikiem i zatoką autobusową w centrum wsi

Mieszkańcy czekali na tę drogę przez 12 lat, poprawił się wizerunek i bezpieczeństwo. Zakończony został II etap robót związanych z budową drogi w Jędrzychowie. Po zakończeniu inwestycji centrum wsi zmieniło się nie do poznania. Przy posesjach, w pobliżu sklepu i przy przystanku autobusowym są: nowa droga, chodnik i zatoka autobusowa. Koszt drugiego etapu budowy drogi wyniósł ok.  415 tys. zł. Przypomnijmy, że w 2013r. gmina zrealizowała I etap budowy drogi za kwotę  297 787 zł. W Jędrzychowie budownictwo jednorodzinne rozwija się niezwykle dynamicznie. Przy nowo powstałych domkach, są jeszcze gruntowe drogi. Wykonano kanalizację, a w 2014r. zamontowano oświetlenie przy ul. Wiejskiej i Radzikowickiej. Projekt oświetlenia tych ulic sfinansowano z funduszu sołeckiego, a samą budowę finansowała gmina Nysa.

 
Droga w Jędrzychowie na początku robót

Jędrzychów po realizacji zadania

W czasie robót

 

Po zakończeniu robót

 

Nowe oświetlenie w Jędrzychowie

Przebudowa drogi w Białej Nyskiej - ul. Kamienna zakończona 

Kontynuacja przebudowy drogi na ul. Kamiennej w Białej Nyskiej rozpoczętej w 2013r już zakończona. Wybudowano chodnik oraz drogę asfaltową. Wykonana została też kanalizacja deszczowa. Nawierzchnia ulicy Kamiennej była w złym stanie technicznym wskutek długotrwałej eksploatacji, bez prowadzenia robót modernizacyjnych. Ulica Kamienna usytuowana jest na obszarze istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Przy drodze znajduje się też przedszkole ZSP w Białej Nyskiej. W ulicy zabudowany został kanał deszczowy o śr. 300 mm, który wykorzystany zostanie, jako odbiornik wód opadowych. Koszt zadania wyniósł 433 tys. zł. 

Na początku budowy drogi 

Po zakończeniu robót

Zamiast gruntowej drogi asfaltowa jezdnia z chodnikiem w Niwnicy

W Niwnicy zakończona została budowa drogi przy tamtejszym Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadząca do zabudowań jednorodzinnych wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz linią energetyczną oświetleniową. Wartość robót budowy dróg w Niwnicy wyniósł 355 829 zł. W 2014r. realizowany jest kolejny odcinek budowy dróg w tej wsi, również w pobliżu zabudowy jednorodzinnej oraz wjazdu na drogę krajową Nysa – Prudnik.

 

Gruntowa droga przed realizacją zadania w Niwnicy

Odcinek drogi po zakończeniu robót

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)