Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 17 lipiec 2014 02:00

Rozmowa z Panią burmistrz o handlu wielkopowierzchniowym

Napisał

 Rozmowa z burmistrz Nysy Jolantą Barską o o handlu wielkopowierzchniowym w centrum Nysy. Dylemat: wprowadzić handel wielkopowierzchniowy na rynku, czy wyrazić zgodę na wybudowania galerii handlowej na terenie  byłej zajezdni MZK.

-  Gmina ogłosiła przetarg na użytkowanie wieczyste trzech działek na nyskim rynku. Czy jest inwestor, który gotowy byłby dokonać historycznej odbudowy obiektów, które nawiązywałyby to kamieniczek, które uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej?

Dnia 7 lipca upłynął termin składania ofert w przetargu na sprzedaż w formie użytkowania wieczystego 3 działek na nyskim rynku. Wpłynęła jedna oferta, która jest weryfikowana pod względem formalnym, co do kompletności dokumentów i pod względem merytorycznym, co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Według złożonej oferty proponuje się zabudować ten teren obiektem posiadającym architekturę dawnych kamienic mieszczańskich z przeznaczeniem na:

  • parking w podziemiu dla 80 samochodów,
  • na parterze, I, II i III piętrze około 6300 m2 powierzchni handlowo-usługowo-gastronomicznych,
  • hotel o powierzchni 1600 m2,
  • 1200 m2 powierzchni ekspozycyjnych.

image

 Przedwojenna zabudowa na nyskim rynku

image

Na koniec pytanie o wniosek właściciela terenu po byłej zajezdni MZK, który chciałby zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy o możliwość wybudowania galerii handlowej o powierzchni do 20 000 m2. Jakie jest stanowisko w tej sprawie władz Nysy?

Właściciel terenu po MZK złożył w 2012 roku wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa i zgodę na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy na tym terenie. Radni podczas sesji Rady Miejskiej, na której podejmowali uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa przyjęli stanowisko, z którego wynika, że nie wyrażają zgody na wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w śródmieściu Nysy. Blisko 2 lata trwały prace i uzgodnienia z licznymi instytucjami projektu tego dokumentu.

Aktualnie do 14 sierpnia br. trwa wyłożenie do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. Po tym terminie przez 3 tygodnie będą zbierane uwagi, które rozpatrzę i przedstawię projekt studium do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Nysie.

image

Burmistrz Nysy Jolanta Barska, przewodniczący Rady Feliks Kamienik, przewodniczący Komisji Urbanistyki Rady Dariusz Grabowiecki - razem w programie TVP info - czytaj więcej ...

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)