Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 17 lipiec 2014 00:00

Rozmowa z Panią burmistrz o nowych inwestycjach

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

 Rozmowa z burmistrz Nysy Jolantą Barską o nowych inwestycjach w nyskiej podstrefie ekonomicznej oraz na terenach byłej Fabryki Samochodów Dostawczych.

Nyska podstrefa ekonomiczna

- Kolejne zezwolenia na działalność dla firmy działającej w nyskiej podstrefie ekonomicznej. Tym razem rozbudowę zakładu planuje Vasco Doors. Negocjacje z inwestorem były trudne?

Firma Vasco Doors prowadząca działalność w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Invest-Park przy ul. Karpackiej planowała rozszerzenie działalności i rozbudowę firmy. Miała możliwość rozszerzenia działalności w Lublińcu, gdzie również ma zwój zakład, ale wybrała Nysę. Bardzo cieszę się, że okazaliśmy się konkurencyjni. Firma zainwestuje kolejne 10 mln zł. i ostrożnie szacuje, że zwiększy zatrudnienie o 10 osób, faktycznie zawsze zatrudnienie jest większe niż wstępnie szacowane. 

- Przed 2009 rokiem teren przy ul. Karpackiej był tylko niezagospodarowaną łąką. Jak Pani ocenia inwestycje przedsiębiorców, którzy prowadzą dziś tam działalność. Jakie efekty dla miasta przyniosło uruchomienie strefy?

W dwóch zakładach przy ul. Karpackiej zatrudnionych jest ponad 400 osób. Utworzenie strefy ekonomicznej w tym obszarze było bardzo dobrym rozwiązaniem. Wymagało to wielu starań, ale warto było. Zakład Alsecco bardzo dobrze się rozwija, buduje kolejną halę i firma Vasco Doors rozszerza swoją działalność.

image

Na zdjęciu: burmistrz Jolanta Barska, Adam Najgebauer - Vasco Doors, wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik

image

">

Inwestycje na terenie FSD

- Na teren byłej fabryki samochodów w Nysie znalazł się inwestor na wynajęcie jednej z hal produkcyjnych, jak przebiegają rozmowy?

Włoska firma MetalArt planuje otworzenie swojej filii w Nysie. Na początek swojej działalności w Polsce Włosi chcieliby wynająć halę na terenie byłej fabryki FSO, docelowo planuje budować hale produkcyjne na terenach Regionalnego Parku Przemysłowego w obszarze Radzikowice – Goświnowice. Pomogliśmy włoskiej firmie dotrzeć do dyrekcji FSO w Warszawie, ale ostateczne negocjacje prowadzone są przez zarządy tych firm. Dotychczasowe rozmowy wskazują na to, że zakończą się one podpisaniem umowy, co jest dla nas bardzo korzystne, bo włoska firma planuje docelowo zatrudnić 300 pracowników i jest już też po rozmowach w Powiatowym Urzędzie Pracy.

- Właściciel terenu po byłej FSO przedstawiał radnym z komisji urbanistyki plan zagospodarowania swojego terenu, z wnioskiem o zgodę na wprowadzenie dodatkowych funkcji, jaka jest opinia burmistrz w tej sprawie?

FSO posiada w Nysie ponad 20 ha terenów przemysłowych. Po wielu próbach zagospodarowania terenów na działalność przemysłową złożyli wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie na działalność usługową, handlową do 2000 m2 oraz pod budownictwo. Uważam, że możemy zgodzić się na wprowadzenie na tym terenie usług z wyłączeniem handlu. Pozwoliłoby to na zagospodarowanie tego terenu znajdującego się w obszarze śródmieścia naszego miasta i ułatwiłoby komunikację z osiedlem przy ul. Słowiańskiej. 

image

Burmistrz Nysy Jolanta Barska podczas wizyty w FSO w Warszawie

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)