Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 01 kwiecień 2020 10:20

Konsultacje „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zarząd Województwa Opolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych”...

Konsultacje projektu Zarządu Województwa Opolskiego - Urząd Gminy ...Zarzd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony [rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z pózn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale spoBeczeDstwa w ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaBywania na [rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), informuje o sporzdzeniu projektu uchwaBy Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczciu konsultacji spoBecznych”.

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy stanu jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa opolskiego. Celem programu jest również wskazanie przyczyn wystąpienia przekroczeń substancji w powietrzu.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech