Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Ciekawa oferta NDK dla maturzystów

Napisał

Już po raz drugi Nyski Dom Kultury ma do zaproponowania ofertę edukacyjną adresowaną do młodzieży klas maturalnych pn.”Obrazy pokoleń” opracowanej przez dr. Małgorzatę Radziewicz...

ndk logoMiło nam poinformować, że już po raz drugi Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik ma do zaproponowania ofertę edukacyjną adresowaną do młodzieży klas maturalnych pn. „Obrazy pokoleń” opracowanej przez dr Małgorzatę Radziewicz.

Tematyka wykładów proponowanych nauczycielom i uczniom (do wyboru):
1. „Granice wolności artysty. Czy istnieje w sztuce granica dobrego smaku, kultury, obyczaju? Czy w sztuce mamy tylko piękno? O trudności definiowania piękna i brzydoty w sztuce. Analiza wybranych dzieł od renesansu po przykłady sztuki awangardowej XX i XXI wieku".
2. „ Artysta jako dziecko swojej epoki. Artysta zaangażowany w dobie renesansu i manieryzmu".
3. „Artysta jako dziecko swojej epoki. Artysta zaangażowany w dobie baroku i rokoka".
^.„Portret i autoportret. Samotność i kondycja człowieka w świecie".
5. „Nietrwałość istnienia w sztuce. Cierpienie, choroba, śmierć. Ewolucja konwencji artystycznej na przestrzeni epok".
6. „Rewolucja impresjonistyczna. Nowa malarska koncepcja postrzegania świata natury. Neoimpresjonizm i postimpresjonizm".
7. „Sztuka polska od epoki romantyzmu po współczesność wraz z przykładami nurtu polskiej sztuki krytycznej".
8. „Piękno krajobrazu w sztuce".
g.„Sztuka awangardowa. Analiza i interpretacja wybranych dzieł sztuki awangardowej. Abstrakcjonizm, pop art., konceptualizm, op art., akcjonizm, hiperrealizm, sztuka mediów".
10.„Sztuka ulicy. Graffiti, szablon, mural, tag. Polscy muraliści. Banksy ijego prace".

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech