Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
sobota, 05 lipiec 2014 02:00

Pani burmistrz o nyskim budżecie obywatelskim

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
- Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie przedstawiła Pani radnym regulamin budżetu obywatelskiego do zaopiniowania. Kiedy będzie w Nysie budżet obywatelski? Na czym będzie on polegał.
Projekt budżetu gminy na 2015 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych mam obowiązek opracować do 15 listopada br. przygotuję z uwzględnieniem propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać za pośrednictwem internetu lub osobiście w Urzędzie propozycje zadań, które uznają za najbardziej potrzebne. Propozycje będą przegłosowane przez mieszkańców i te zadania, na które zagłosuje największa liczba mieszkańców zostaną przyjęte do realizacji.
Na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku zaproponuję przeznaczenie 750 tys. zł.
- Brała Pani udział w ogólnopolskiej konferencji „Decydujmy Razem” w Warszawie. Z zaprezentowanych badań wynika, że 80 procent samorządów w Polsce nie włącza mieszkańców do podejmowania decyzje dotyczących spraw w miastach. Co sprawiło, że gmina Nysa została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym?
Konferencja organizowana była przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem prezydenta RP i dotyczyła partycypacji publicznej. Poproszono mnie o przedstawienie nyskich doświadczeń i inicjatyw dotyczących m.in. Młodzieżowej Rady Miejskiej, Miejskiej Rady Seniorów, rozdysponowywania funduszu sołeckiego i organizacji Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Jesteśmy przykładem Gminy utrzymującej dobre relacje z mieszkańcami. Nasze starania dotyczące włączania mieszkańców w sprawy gminy zostały też pozytywnie ocenione przez organizatorów konkursu „Zoom na seniorów” i już wkrótce w ramach tego konkursu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania plant miejskich. 
image
Panel dyskusyjny „Przyszłość, czyli system wsparcia partycypacji publicznej w Polsce”. Na zdjęciu: Jolanta Barska, burmistrz Nysy, Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Łukasz Domagała, sieć SPLOT
Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie
Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)