Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II.”...

ops nysaOśrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna realizację drugiej edycji projektu pn. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica - edycja II.” Działanie 8. 2 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 • Rozpoczęcie 01.09.2019 - bezkosztowe
 • Finansowanie od 01.01.2020 do 31.12.2021
 • Wartość całkowita: 424 475,00 zł
 • Dofinansowanie: 360 803,75 zł
 • Wkład własny: 63 671,25 zł

Kompleksowe wsparcie rodzin oraz młodzieży wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem z terenu Gminy Nysa. Kontynuacja działań Centrum Streetworkingu i Klubu Rodzica, które funkcjonują w Gminnym Centrum Wsparcia III Sektora (Kąpielisko Miejskie).

Projekt skierowany do 60 osób (30 rodzin), które zostaną objęte wsparciem specjalistów:

 • Pracownika socjalnego
 • Asystenta rodziny (jeśli dotyczy)
 • Psychologa
 • Pedagoga rodzin
 • Radcy prawnego
 • Streetworkerów

OPS w Nysie

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech