Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 02 lipiec 2014 02:00

Nysa wprowadza budżet obywatelski – na początek ok. 750 tys. zł do podziału przez mieszkańców

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Partycypacja społeczna w coraz większym stopniu staje się faktem w Nysie. Po utworzeniu Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nysie teraz przyszedł czas na budżet obywatelski. Burmistrz przedstawiła regulamin do zaopiniowania radnym...

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego burmistrza partnerskiego miasta Taverny we Francji Maurice Boscavert. Przewodniczący Rady Feliks Kamienik poprosił radnych o powstanie i oddanie pamięci burmistrzowi Taverny, który podpisywał w 2008 roku umowę partnerską współpracy z Nysą.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 26 czerwca 2014r. i były to ostatnie obrady przed wakacjami.

 image

Nysa będzie miała budżet obywatelski

750 tys. zł do podziału przez mieszkańców. Rozpoczyna się proces wprowadzania budżetu obywatelskiego w Nysie. Burmistrz Nysy Jolanta Barska zaproponowała do zaopiniowania regulamin budżetu radnym. Partycypacja społeczna w coraz większym stopniu staje się faktem w Nysie. Po zaproponowaniu przez burmistrz Jolantę Barską i utworzeniu Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej teraz przyszedł czas na budżet obywatelski. W większym stopniu obywają się też otwarte spotkania dla mieszkańców, np. podczas niedawnych konsultacji w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 – 2023. Radni zgłosili jedynie dwie poprawki do regulaminu i głosowali jednogłośnie. Projekty do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy gminy Nysa, na takie zadania jak: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej, działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Wnioski mieszkańcy będą mogli wysyłać drogą mailową, pocztą lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Nysie. Wszystkie wnioski mieszkańców zostaną zweryfikowane pod względem prawnym i merytorycznym. Analiza wniosków będzie przeprowadzona pod względem zgodności z obowiązującą strategią gminy, możliwości realizacji, rzeczywistego kosztu oraz możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach gminy Nysa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu. Wnioski zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Głosować będzie można tylko na jeden wniosek. Do realizacji przyjęte zostaną te wybrane wnioski, które uzyskały największą liczbę głosów.

 image

image

image

image

image 

Gorące tematy podczas obrad

Na początku sesji Rady radni pytali burmistrz o sytuację w Nyskim Domu Kultury oraz o licznik rzekomych strat miasta, który uruchomił właściciel terenu po byłej zajezdni MZK przy ul. Kolejowej, chcący budować galerię handlową. Na zakupionej przez niego działce nie można jednak budować galerii, bo zabraniają tego zapisy w miejscowych planach i studium. Przedsiębiorca domaga się zmian w dokumentach strategicznych miasta. Radny Janusz Litwin z PSL zwrócił uwagę, że tablica na ogrodzeniu w centrum miasta szpeci i psuje wizerunek.

Danuta Wąsowicz Hołota z Ligi Nyskiej i zarazem redaktor naczelna jednego z nyskich czasopism, pytała burmistrz Jolantę Barską o działania podjęte przez władze miasta po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w NDK.  Burmistrz powiedziała, że w maju 2014r. otrzymała protokół, a na początku czerwca br. otrzymała wystąpienie pokontrolne. Dyrektor NDK ma 30 dni na przedstawienie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych RIO. Burmistrz zapowiedziała też spotkanie w tej sprawie z dyrektorem gminnej placówki.

- Staram się zapewnić ciągłość pracy w NDK ponieważ, są realizowane projekty i umowy, m.in. związane z remontem obiektu. Decyzje muszę podejmować rozważnie. Postaram się podjąć decyzję najlepszą dla gminy biorąc pod uwagę aspekty finansowe.

Burmistrz skomentowała też tablicę z licznikiem na ogrodzeniu przy byłej zajezdni MZK. Jak się okazało tablica postawiona została bez pozwolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz bez wiedzy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

image

image

Prawie 15 tys. zł gmina Nysa przekazuje nyskiej policji na dodatkowe patrole

Podobnie jak w poprzednich latach gmina Nysa kontynuuje dobrą współpracę z Komendą Powiatową Policji w Nysie. Samorząd przekazał kwotę 14 500 zł na dodatkowe patrole policji w okresie wakacyjnym, głównie na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji nad jeziorem, gdzie przyjeżdża i wypoczywa wielu turystów. Podczas przedwakacyjnej sesji radni pozytywnie ocenili także działalność za 2013 rok Nyskiego Ośrodka Rekreacji oraz Gminnego Zarządu Oświaty.

image

Sesję Rady Miejskiej w Nysie można odsłuchać na portalu nysa.pl w zakładce multimedia

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie