Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 28 listopad 2019 11:37

XVII sesja Rady Miejskiej 27.11.2019 - projekt budżetu

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2020 była kluczowym punktem wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Projekt przedstawił Skarbnik Miasta Marian Lisoń.  ...

Na inwestycje w budżecie przewidziano blisko 80 milionów złotych. Znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na budowę dróg w strefie ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice oraz budowę dróg w samym mieście. Ważną częścią wydatków będzie też ochrona bioróżnorodności biologicznej w Parku Miejskim i tzw. Suchej Fosie - w 2020r. zaplanowano m.in. modernizację alejek parkowych, budowę pomostu dydaktycznego czy nowe nasadzenia zieleni.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego video - o projekcie budżetu mówi Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

 ">

Rajcowie podczas sesji przyjęli także uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak, a także przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi oraz przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego.

Podsumowanie XVII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie XVII sesji Rady Miejskiej w Nysie


Porządek XVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 27 listopada 2019 roku, godz. 13.00  

1. Sprawy organizacyjne:

 1. 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. 2) przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej
 3. 3) przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
 4. 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 5. 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Oświadczenia radnych

4. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2020

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
 • 2) rozpatrzenie skargi mieszkańca Nysy zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.11.2019 na działalność Burmistrza Nysy
 • 3) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • 4) zmiany uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 grudnia 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
 • 5) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej  w Nysie na rok 2020
 • 6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
 • 7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
 • 8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Śródmieście Nysy w rejonie ulic: Karola Miarki, Kolejowej, Józefa Bema, Stanisława Moniuszki i Emilii Gierczak
 • 9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rynku wraz z terenami przyległymi
 • 10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie byłego poligonu wojskowego
 • 11) zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • 12) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
 • 13) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
 • 14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 15) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r.

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech