Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
plcsende
poniedziałek, 30 czerwiec 2014 02:00

Zostań Miss Plaży 2014

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zgłoszenia kandydatek do udziału w konkursie Miss Plaży przyjmowane są do 4 lipca. FINAŁ MISS PLAŻY odbędzie się w dniu 5 lipca 2014r. na Kąpielisku Miejskim przy ul. Ujejskiego.

REGULAMIN WYBORÓW „MISS PLAŻY 2014”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.    Organizatorem Konkursu jest Nyski Ośrodek Rekreacji, a współorganizatorem Urząd Miejski w Nysie.
2.    Znaki firmowe  sponsorów są umieszczane na plakatach oraz w mediach.
3.    Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.

II ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:
1.    Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
2.    W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:
  •    Miss Plaży 2014
  •    I v-ce Miss Plaży 2014
  •    II v-ce Miss Plaży 2014
  •    Miss Gracji 2014
3.    Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikację zdjęć oraz danych osobowych.

III PRZEBIEG KONKURSU
1.    Wybory „Miss Plaży 2014” odbędą się 5 lipca 2014r. o godz. 13.00. na obiekcie „Kąpielisko Miejskie” przy ul. Ujejskiego.
2.    W przypadku złych warunków atmosferycznych Wybory odbędą się 6 lipca – niedziela.
3.    Kandydatki zgłaszają się do konkursu najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem.

IV JURY
1.    Udział w pracach Jury jest honorowy.
2.    Głos decydujący ma Przewodniczący Jury.

V WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1.    W wyborach „Miss Plaży 2014” może wziąć udział kandydatka, która w 2014 roku ukończyła bądź ukończy 15 lat oraz nie przekroczyła 23-go roku życia.
2.    Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć do formularza zgłoszeniowego pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
3.    Kandydatka musi być stanu cywilnego wolnego.
4.    W konkursie nie może brać udziału laureatka wyborów Miss Plaży z 2013 roku.

VI NAGRODY
1.    Miss Plaży 2014 – diadem, szarfa tytułowa, nagrody rzeczowe.
2.    I v-ce Miss Plaży – szarfa tytułowa, nagrody rzeczowe.
3.    II v-ce Miss Plaży – szarfa tytułowa, nagrody rzeczowe.
4.    Miss Gracji – szarfa tytułowa, nagrody rzeczowe.

VII ZGŁOSZENIA
1.    Zgłoszenia przyjmowane są na obiekcie „Kąpielisko Miejskie” przy ul. Ujejskiego w Nysie do dnia 4 lipca 2014r.
2.    Telefon kontaktowy – 606 749 881, 608 584 617, 510 297 727.

 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech