Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 29 maj 2019 16:29

Konsultacje w sprawie stypendium dla uczniów

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Nysie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów...

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z zamiarem podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 czerwca 2019 roku do dnia 12 czerwca 2019 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od ich zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie. Pełna treść zaproszenia znajduje się w załączniku.

Pobierz wszystkie pliki >>

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie