Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 23 maj 2019 13:11

Wypoczynek letni dla liderów – Nysa 2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zakończył się nabór na tegoroczny letni wypoczynek dla liderów młodzieżowych. Zaplanowano 30 miejsc dla młodzieży z klas V – VII. Z uwagi na mniejszą liczbę zgłoszeń ogłaszamy dodatkowy nabór dla uczniów klas VIII....

Z uwagi na mniejszą liczbę zgłoszeń ogłaszamy dodatkowy nabór dla uczniów klas VIII.

 

Pozostałe warunki rekrutacji (ocena zachowania, średnia ocen, udokumentowana działalność społeczna, punktacja) pozostają bez zmian. Karty zgłoszeń i regulamin dostępne są w macierzystych szkołach.

Termin składania kart zgłoszeń (według obowiązującego wzoru, tylko uczniowie klas VIII) ustala się na 29 maja 2019 r.

Karty zgłoszenia należy przesłać na adres: Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 lub przekazać osobiście (adres jw., Urząd Miejski, II piętro, pokój 09 w godz. 7.00 – 15.00).

W załączeniu: - Liderzy - 2019 >>

Informacja: GZO w Nysie