Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 25 kwiecień 2019 15:15

VIII Sesja Rady Miejskiej 24.04.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

VIII sesja Rady Miejskiej upłynęła pod hasłem sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy Nysa za 2018 rok...

Radni przyjęli sprawozdanie m.in. z działalności Nyskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, a także informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Integracji Społecznej.

">

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VIII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Rajców niebawem czeka sesja absolutoryjna. Przypomnijmy, że od tej kadencji sesje Rady Miejskiej można oglądać na żywo w Internecie.

    TRANSMISJE ONLINE Z OBRAD I PLIKI ARCHIWALNE (link)


Porządek VIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 24 kwietnia 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

  • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • 2) przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej,
  • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza,
  • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie za 2018 rok

6. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za 2018 rok

7. Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej  w Nysie za 2018 rok

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2018 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

  • 1) rozpatrzenia skargi kupców Targowiska Miejskiego przy ul. Łukasińskiego w Nysie zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2019 na działalność Burmistrza Nysy
  • 2) udzielenia odpowiedzi na skargę Pani (…) na uchwałę Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego"
  • 3) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
  • 4) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 -2041
  • 5) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Etap II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
  • 6) określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego

11. Sprawy różne, wolne wnioski

12. Zakończenie obrad

Wydział Administracyjno-Organizacyjny