Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 01 kwiecień 2019 23:08

Inne miasta korzystają z doświadczeń Nysy

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Co ma wspólnego Nysa z Sopotem, Gdańskiem i Poznaniem? We wszystkich tych miastach władze próbują skutecznie walczyć z chaotyczną reklamą w przestrzeni publicznej. Sposobem na to są zapisy kodeksu krajobrazowego. Nysa jako jedna z pierwszych w kraju......

Nysa jako jedna z pierwszych w kraju wdrożyła przepisy dające możliwość realnego wpływania na nośniki reklam w obrębie miasta. Działania te zostały zauważone przez inne samorządy, stąd wiele zapytań o lokalne zapisy i o to, jak kodeks stosowany jest w praktyce. W ubiegłym tygodniu do naszego miasta na rozmowy przyjechali przedstawiciele Gdańska, a delegacja z Nysy gościła w Sopocie.

Przykład z Nysy jest już znany w całej Polsce, jako miasta które nie tylko posiada tzw. uchwałę krajobrazową, ale przystąpiło do jej realnego stosowania w praktyce – ocenia Michał Szymański, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. – Liga miast, które stosuje takie przepisy jest jak na razie niewielka, stąd potrzeba wymiany informacji i szukania tzw. dobrych praktyk – dodaje Szymański.

Inne miasta korzystaj z do[wiadczeD Nysy

Przedstawiciele Gdańska przypatrywali się jak wygląda kontrola w terenie i w jaki sposób biuro Architekta Miejskiego dokonuje pomiarów. Z kolei w Trójmieście z naszym ekspertem rozmawiano o podstawach prawnych, wzorach pism i decyzjach administracyjnych. Roman Jabłoński na specjalnym panelu tematycznym odpowiadał również na pytania dotyczące pracy jego biura, godzin poświęconych na inwentaryzację nośników reklamy jak i o sposobach walki z tymi usytuowanymi nielegalnie.

Uchwały krajobrazowe nie zakazują reklam tylko wprowadzają zasady, które pomagają w ich właściwym ulokowaniu – wyjaśnia twórca nyskiego kodeksu, Bartosz Poniatowski – Gdy jest zbyt duży szum informacyjny, przekazywana treść nie jest skuteczna i o tym powinni pamiętać zwłaszcza przedsiębiorcy. Tego samego zdania jest samorząd w Trójmieście. - Jest kilka dobrych przykładów z których bierzemy doświadczenia – mówi zastępca Prezydenta Sopotu, Marcin Skwierawski. – Nysa jest tu liderem i warto przestudiować wdrożone na Opolszczyźnie zapisy. Gratulacje dla architekta miejskiego, dla władz miasta i radnych za wspieranie działań zmierzających do walki z reklamą dezinformacją - dodaje wiceprezydent.

Inne miasta korzystaj z do[wiadczeD Nysy

W Nysie działania urzędu wyraźnie widać choćby od Górki Hanuszowskiej, czy też wjazdu od strony Głuchołaz, gdzie zdemontowano wiele bilbordów. Przykłady dobrych praktyk widać również w samym mieście, gdzie wiele firm zmieniło swoje witryny, zmniejszając powierzchnię reklamową i ujednolicając nośniki. Kodeks Krajobrazowy obowiązuje dla wszystkich nowych szyldów i reklam, a także dla części tych istniejących, dla których skończył się tzw. okres dostosowania.

Inne miasta korzystaj z do[wiadczeD Nysy

Inne miasta korzystaj z do[wiadczeD Nysy

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)