Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 27 marzec 2019 15:07

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - obowiązek zgłoszenia

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Właścicielu nieruchomości, jeżeli z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie możesz przyłączyć swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy......

Jeżeli planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków podlega w myśl art. 152. ust. 1 ustawy Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków (do 5 m3/dobę) jest wykorzystywana, ale nie została ona zgłoszona, należy ją jak najszybciej zgłosić Burmistrzowi Nysy.

Druk wniosku oraz wymagane dokumenty dostępne są w zakładce "przydomowe oczyszczalnie ścieków" (link)

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny (art. 342 ustawy Prawa ochrony środowiska).

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska