Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 17 grudzień 2018 09:39

I sesja Młodzieżowej Rady 13.12.2018 - rada rozpoczęła pracę

Za nami pierwsze posiedzenie IV kadencji Młodzieżowej Rady w Nysie. Podczas inauguracji radni złożyli ślubowanie i otrzymali z rąk Wiceburmistrza Nysy Piotra Bobaka oraz Sekretarz Miasta Elwiry Ślimak nominacje....

W składzie Młodzieżowej Rady znajdują się zarówno nowi przedstawiciele placówek oraz osoby wybrane po raz kolejny. Przewodniczącym został Jan Krakowski, dla którego jest to druga kadencja organu doradczego Burmistrza Nysy.

W prowadzeniu rady pomagać mu będą Natalia Kowerek oraz "weteran" Młodzieżowej Rady, Konrad Usiarczyk.

MBodzie|owa Rada rozpoczBa prac. - Aktualno[ci

Pracując w Młodzieżowej Radzie młodzież bierze na siebie odpowiedzialność za lokalne środowisko, uczy się zasad funkcjonowania samorządu i otrzymuje lekcję demokracji. Działania młodych radnych mają na celu szerzenie idei samorządności oraz zainicjowanie wielu ciekawych przedsięwzięć służących rozwojowi miasta. - Otrzymaliście zaufanie braci uczniowskiej - powiedział podczas obrad Wiceburmistrz, Piotr Bobak

- To wielkie zaufanie i cieszę się, że możecie brać udział w życiu publicznym i uczyć się samorządności. Aktywne uczestnictwo w radzie, może być przepustką aby w przyszłości zostać radnym gminnym lub powiatowym. Liczę na wasze duże zaangażowanie i cenne opinie.

MBodzie|owa Rada rozpoczBa prac. - Aktualno[ci

MBodzie|owa Rada rozpoczBa prac. - Aktualno[ci

MBodzie|owa Rada rozpoczBa prac. - Aktualno[ci

MBodzie|owa Rada rozpoczBa prac. - Aktualno[ci


Porządek I sesji  Młodzieżowej Rady w Nysie

w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00

  1. Sprawy organizacyjne - otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego Młodzieżowej Rady w Nysie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ślubowanie.
  4. Przedstawienie porządku obrad.
  5. Wybór Sekretarza obrad Młodzieżowej Rady w Nysie.
  6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady w Nysie.
  7. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady w Nysie.
  8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 17 grudzień 2018 23:20
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech