Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 27 listopad 2018 16:04

II sesja Rady Miejskiej 26.11.2018

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Od wyborów minął miesiąc, a radni już dwukrotnie zebrali się by podejmować niezbędne uchwały. Tym razem najważniejsza dotyczyła przystąpienia Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej...

Gmina Nysa przystąpi do partnerstwa w celu realizacji projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podczas obrad ślubowanie złożył nieobecny na poprzedniej sesji Feliks Kamienik. Przewodniczący Rady Miejskiej VI kadencji został również wybrany na członka Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg Wniosków i Petycji.  

Wyjaśnienia w sprawie wspomnianej uchwały przystąpienia do projektu „Ochrony różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” udzielił naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury, Robert Piegza.  Przedmiotowa uchwała daje możliwość złożenia wspólnego wniosku na tzw. ochronę bioróżnorodności.

Mowa o działaniach mających  na celu np. uporządkowanie alejek i zieleni w parkach miejskich i stawach. Przy 20 głosach „za” i  wstrzymującym się, uchwała została podjęta.

W bieżącej kadencji praktycznie każde głosowanie tego typu będzie imienne, a wyborcy będą mogli sprawdzić jak zagłosował popierany przez nich radny. Podczas drugiej sesji nieobecni byli Przemysław Dziaduś oraz Jolanta Trytko-Warczak.

Termin kolejnej sesji Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny wyznaczył na dzień 3 grudnia na godzinę 13.00. Gmina Nysa będzie prowadzić transmisję online na żywo.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie

Za nami drugie posiedzenie Rady Miejskiej - Aktualno[ci

Andrzej Babiński

 Wydział Administracyjno-Organizacyjny


Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 26 listopada 2018r. o godz. 8.30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”.

3. Zakończenie obrad.

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie

Więcej w tej kategorii: « EKO pracownia w ZSS Co na Mikołajki? »