Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 19 listopad 2018 16:06

I sesja Rady Miejskiej 19.11.2018 - nowa rada ukonstytuowała się

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

19 listopada byliśmy świadkami obrad, inaugurujących VIII kadencję Rady Miejskiej w Nysie. Przewodniczącym Rady ponownie wybrano Pawła Nakoniecznego. Podczas sesji ślubowanie złożył Burmistrz Kordian Kolbiarz....

Obrady otworzył najstarszy radny, wieloletni prezes spółki AKWA Zdzisław Konik. Zarówno on jak i pozostali radni odebrali z rąk komisarza wyborczego zaświadczenie o wyborze i złożyli ślubowanie.

Po ustaleniu składu komisji skrutacyjnej dokonano wyboru przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Dzięki 21 głosom poparcia (na 22 obecnych radnych), obradom ponownie będzie przewodniczył Paweł Nakonieczny z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zastępcami będą Łukasz Bogdanowski, Paweł Szyra oraz Sebastian Jankowicz.

17 radnych stworzyło koalicję popierającą Burmistrza Kolbiarza, ale musimy być zgodni wszyscy i nie powinno być podziałów na bloki i kluby – ocenia Sebastian Jankowicz. - Zgoda buduje i takie powinny być nadchodzące lata.

">

Nowa Rada ju| obraduje - Aktualno[ci

W dalszej części obrad Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Lech Ignacy Baliński wręczył zaświadczenie nowo wybranemu Burmistrzowi Nysy.

Po ślubowaniu Kordian Kolbiarz zaapelował do radnych o wspólną pracę ponad podziałami i sympatiami politycznymi dla dobra Nysy. - Jestem przekonany, że nie ważne będą partyjne przynależności i będziemy wspólnie budować dobro naszej małej ojczyzny - powiedział Burmistrz Kordian Kolbiarz. - Chciałbym abyśmy mogli za 5 lat spojrzeć mieszkańcom w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko aby żyło się w Nysie jak najlepiej.

Nowa Rada ju| obraduje - Aktualno[ci

Pierwotny porządek obrad został rozszerzony o 11 punktów niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania organu. Ustalono m.in. składy osobowe poszczególnych komisji.

Przewodniczącego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej ponownie został Adam Zelent, a Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Dariusz Bednarz.

Radni wybrani podczas wyborów proporcjonalnych będą mieli inne priorytety niż podczas poprzedniej kadencji – mówi Paweł Nakonieczny. - Mam nadzieje, że będą inaczej patrzeć na potrzeby całej gminy. Ponowny wybór na przewodniczącego to wielki zaszczyt, ale także olbrzymie zobowiązanie. Patrząc w przyszłość,  chciałbym aby była pełna współpraca pomiędzy całą radą, bo cele w kampanii ugrupowania miały bardzo podobne.

Nowa Rada ju| obraduje - Aktualno[ci

Zgodnie z nowymi przepisami obrady były transmitowane na żywo w internecie, a głosowania odbywały się imiennie. Wszyscy radni muszą również przedstawić oświadczenia majątkowe za ubiegły rok.

Transmisja na żywo z sesji cz. 1 >>

Transmisja na żywo z sesji cz. 2 >>


Skład Rady Miejskiej VIII kadencji

Komitet Wyborczy Wyborców Kordiana Kolbiarza

 1. Zelent Adam - przewodniczący Komisji Kultury i Kultury Fizycznej,
 2. Krzysik Maciej,
 3. Dziaduś Przemysław - wszedł za Kordiana Kolbiarza,
 4. Hałajko Edward - przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
 5. Bednarz Dariusz - przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych,
 6. Bogdanowski Łukasz - zastępca przewodniczącego Rady,
 7. Jankowicz Sebastian - zastępca przewodniczącego Rady,
 8. Kwiatkowski Damian.

Prawo i Sprawiedliwość

 1. Szewczuk Ewelina - przewodnicząca Komisji Urbanistyki i Rolnictwa,
 2. Święs Marek,
 3. Szyra Paweł - zastępca przewodniczącego Rady,
 4. Jamiński Ryszard - przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 5. Nakonieczny Paweł - przewodniczący Rady,
 6. Grubiak Wojciech,
 7. Cwajna Lilia.

Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 1. Lichnowska Celina,
 2. Trytko-Warczak Jolanta,
 3. Kamienik Feliks,
 4. Konik Zdzisław,
 5. Bosak Joanna.

Stowarzyszenie „Forum Samorządowe 2002"

 1. Tarnowski Jacek,
 2. Czuchraj Jacek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Liga Nyska

 1. Pasieka Danuta.

 Więcej o wynikach wyborów >>


Porządek obradI sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 19 listopada 2018r. o godz. 9.00

um nysa logo1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie kworum.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Przewodniczącego Rady.

7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

W załączeniu:

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 listopada 2018r. wraz z porządkiem obrad

Andrzej Babiński
Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)