Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 14 listopad 2018 10:43

LIX Sesja Rady Miejskiej - koniec kadencji 2014-18

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

59 - na tej liczbie zatrzymał się licznik sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. Choć gdyby dodać te uroczyste, byłoby ich ponad 60. Wczoraj odbyły się ostatnie głosowania, a w poniedziałek na pierwszej sesji kadencji 2018-2023 zbierze się już nowa Rada...

W trakcie ostatniej sesji Burmistrz Kordian Kolbiarz i Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny podziękowali radnym za 4 lata pracy na rzecz gminy i mieszkańców. Każdy z rajców otrzymał pamiątkowe tablo.

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Koniec kadencji 2014-2018 - Aktualno[ci

Trzeba przyznać, że kadencja 2014-2018 była pod wieloma względami rekordowa. Radni zainaugurowali ją 1 grudnia 2014r. W ciągu czterech lat spotkali się aż 59 razy, czym pobili dotychczasowy rekord - najwięcej posiedzeń było w kadencji 2001-2006 (56). Najkrótsza z sesji w tej kadencji trwała zaledwie kwadrans, zaś najdłuższa (w sprawie galerii DEKADA) aż 3 dni.

Zapytani przez nas radni, wśród najważniejszych wydarzeń minionej kadencji wymieniają m.in. inwestycję firmy Umicore, budowę hali sportowo-widowiskowej, modernizację kąpieliska miejskiego, wprowadzenie bonu wychowawczego, a także liczne inwestycje w dzieci i oświatę, wśród nich budowę nowego Przedszkola nr 10, termomodernizację Żłobka nr 1 i przywrócenie kuchni oraz stołówek do przedszkoli i szkół.


Radny Janusz Litwin zmarł 11 listopada br. po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat.

nysa radny Janusz Litwin

Janusz Litwin - radny z Domaszkowic ©fot. Tomasz Doszak

Porządek LIX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 13 listopada 2018 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • 2) przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej,
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa wykonywana będzie praca społecznie użyteczna.

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,
 • 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego grunty wsi Głębinów,
 • 3) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa,
 • 4) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa,
 • 5) zmiany uchwały Nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r.    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 • 6) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
 • 7) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2041.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)