Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 15 październik 2018 11:47

Uroczyście odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

12 października na nyskim Rynku uroczyście odsłonięto konny pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas wieczoru, w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, byliśmy świadkami wielu patriotycznych akcentów...

">

Uroczystości zainaugurowała Msza Święta  w  intencji  Ojczyzny, odprawiona w  Bazylice  Mniejszej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki z udziałem  pocztów sztandarowych,  chóru „Camerata” pod kierownictwem  Ewy  Wróblewskiej  i nyskiej  orkiestry  dętej.  Asystę honorową pełnił 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej.

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">

Dalsza część wydarzenia odbyła się na nyskim Rynku. Tam oprócz oficjalnych przemówień na wniosek Burmistrza Nysy i Starosty Nyskiego Czesława Biłobrana, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie uhonorował medalem „Pro Patria” nyskiego artystę rzeźbiarza, profesora Mariana Molendę - twórcę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie.

- To jest hołd nie tylko dla ludzi, którym zawdzięczamy wolną Polskę, to jest również hołd oddany historii ludzi budujących Nysę - powiedział podczas piątkowej uroczystości Burmistrz Kordian Kolbiarz.

Pamiętajmy o historii i doceniajmy naszych bohaterów.

Było to jedno z wielu podniosłych przemówień tego wieczoru. Wszystkie łączyło jedno, docenienie ludzi zaangażowanych w upamiętnienie Niepodległej i postaci Józefa Piłsudskiego.

Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na wniosek Burmistrza Nysy i Starosty Nyskiego Czesława Biłobrana, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie uhonorował medalem „Pro Patria” nyskiego artystę rzeźbiarza,  profesora Mariana Molendę. Twórca pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego nie krył wzruszenia. – Dziękuję za wyróżnienie tym medalem, jest to dla mnie wyjątkowa chwila – powiedział ze sceny. – Pomnik nie powstałby gdyby nie wielkie zaangażowanie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Nysie - dodał profesor Molenda.

Foto. http://sztuka.uni.opole.pl/pracownicy-m-molenda/

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dalszej części uroczystości oficjalnie odsłonięto pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Symboliczna wstęga została przecięta przez: wojewodę Opolskiego Adriana Czubaka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego Norberta Krajczego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie Pawła Nakoniecznego, starostę nyskiego Czesława Biłobrana i burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza. Dodajmy, że w postument został wmurowany akt erekcyjny, parafowany przez Burmistrza Kordiana Kolbiarza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pawła Nakoniecznego.

Po odsłonięciu monumentu, widzowie mogli obejrzeć pokaz laserowy dotyczący historii Polski.

Część oficjalną uświetnili m.in. chór „Hosanna”, soliści Nyskiego Studia Piosenki oraz zespół artystyczny Żołnierzy Rezerwy „ROTA” ze  Złotoryi, a jej ważnym akcentem było również nadanie i poświęcenie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sztandar na ręce uczniów i dyrektor placówki przekazał Zastępca Burmistrza Nysy, Piotr Bobak.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wsparcie misji szerzenia patriotyzmu u najmłodszego pokolenia.

Na relację video zapraszamy do Nyskiej Kroniki Filmowej.


Program uroczystości

godz.16.00

- Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie z udziałem pocztów sztandarowych, chóru „Camerata" pod kierownictwem Ewy Wróblewskiej i nyskiej orkiestry dętej.

godz. 17:00 (Rynek)

- Uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  1. Hymn państwowy w wykonaniu chóru „Hosanna" pod kierownictwem Mariusza Drożdzala
  2. przy udziale nyskiej orkiestry dętej.
  3. Powitanie gości - Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz.
  4. Przemówienia zaproszonych gości.
  5. Występ chóru „Hosanna".
  6. Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  7. Wykład okolicznościowy prof. Włodzimierza Sulei pt. „Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego - dlaczego w Nysie"
  8. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  9. Salwa honorowa.
  10. Występy artystyczne: uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, solistów Nyskiego Studia Piosenki pod kierownictwem Dariusza Orłowskiego, zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „ROTA" ze Złotoryi.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny