Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 28 wrzesień 2018 15:47

Fotografia w Nysie 1839-39 - spotkanie autorskie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W czwartek 4 października o godz. 17.00, w nyskim muzeum, wodbędzie sie spotkanie z Zygmuntem Wielowiejskim, znawcą fotografii XIX wiecznej, zamieszkałym w Vechta (Niemcy),  autorem książki „Fotografia w Nysie w latach 1839-1939”...

Foto Niezwyczajna przeszłość naszego miasta jest w centrum zainteresowania wielu jego mieszkańców. Każde nowe odkrycie, każda inicjatywa odsłaniająca kolejne karty dziejów miasta, każde przybliżenie archiwaliów - witane są z ogromnym entuzjazmem. Z całą pewnością prezentowane wydawnictwo, zawierające mnóstwo drobiazgowych informacji na temat życia w dawnej Nysie, rzetelnie podpartych materiałem archiwalnym oraz bogate zaplecze ikonograficzne, jest propozycją wartą poświęcenia jej czasu i uwagi.

Książka wpisuje się w szeroki krajobraz bogatej historii Nysy, ze szczegółami przedstawiając życiorysy i zawodowe sukcesy nyskich fotografów, dzięki którym jeszcze dziś możemy z nostalgią podziwiać nieistniejące lub mocno zmienione zakątki miasta, a także chłonąć jego atmosferę z okresu Belle Époque.

Adriana Zalewska-Wąsowicz


Zygmunt Wielowiejski

Urodził się w 1963 roku we Wrocławiu, gdzie spędził pierwsze 26 lat swojego życia. W 1989 roku wyjechał za granicę, gdzie do tej pory żyje i pracuje. 
Od przeszło 25 lat kolekcjonuje starą XIX-wieczną fotografię, zajmuje się także jej historią. Sam siebie nie nazywa jednak historykiem fotografii, a raczej po prostu jej wielbicielem. Z pewnością także jest gorącym zwolennikiem propagowania starej fotografii poprzez jej prezentowanie szerokiej rzeszy publiczności. 
Od 20 lat jest członkiem Clubu Daguerre’a, międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego kolekcjonerów, historyków fotografii, a także niektóre muzea fotograficzne. W fachowych czasopismach "CD-Aktuell" i "Photo Antiquaria" oraz w periodyku Polskiej Akademii Nauk "Dagerotyp" zamieszczał artykuły i recenzje o tematyce historyczno-fotograficznej. Współorganizował wystawy tematyczne o XIX-wiecznej fotografii podróżniczej pt. Auf-Nahmen, w Gut Sandbeck, Hagen i Vechcie. 
W 2005 roku wydał książkę pt. Japonia na starej fotografii. Współorganizował wystawy w Polsce (Wrocław, Książ, Lublin, Zielona Góra), na których prezentował japońską fotografię XIX-wieczną ze swoich zbiorów. 
W 2008 roku pokazał ponad sto XIX-wiecznych zdjęć z obszarów Azji na wystawie pt. Podróż na Wschód w warszawskim Muzeum Azji i Pacyfiku. We wrześniu 2008 roku ukazała się druga książka jego autorstwa pt. Gezeichnete Aufnahmen. 
Jest także członkiem Bremeńskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. Wraz z tym klubem organizował i uczestniczył jednocześnie w wystawach zbiorowych fotografii amatorskiej. Na wystawach w Jastrzębiu Zdrój i Wrocławiu pokazał kilkadziesiąt aktów sławnego fotografa emigracyjnego Walerego.
 W 2014 roku wydał kolejną książkę - album pt. Hermann Krone i inni. Wrocław na fotografii 1840-1900. W 2018 roku, wraz z Dorotheą Minkels wydał książkę Alexander von Minutoli der Gründer des 1 Kunstgewerbemuseums der Welt, w której zajął się aspektem fotograficznym dawnych zbiorów Minutolego.

Obecnie zajmuje się odtwarzaniem historii fotografii we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

Informacja http://muzeum.nysa.pl