Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 24 wrzesień 2018 11:45

Podnoszą kwalifikacje o aspektach uzależnień

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 21 września 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odbyło się szkolenie z zakresu zdrowotnych i społecznych aspektów uzależnienia od alkoholu oraz uzależnień od nowych technologii....

ops nysaSzkolenie zostało zorganizowane przez Gminę Nysa oraz Stowarzyszenie „Fenix”, a przeprowadzone przez dr med. Bohdana T. Woronowicza - specjalistę psychiatrę, specjalistę i superwizora psychoterapii uzależnień.

Program szkolenia obejmował:

1. Zdrowotne i społeczne aspekty uzależnienia od alkoholu:

  • -  nieumiarkowane spożywanie alkoholu i tego konsekwencje,
  • -  uzależnienie od alkoholu – objawy ostrzegawcze i identyfikacja osób uzależnionych od alkoholu, postępowanie, możliwości terapeutyczne, wspólnoty samopomocowe.

1. Nowe technologie – zagrożenia dla dzieci i młodzieży:

  • - uzależnienia behawioralne (od zachowań, od czynności) – komputer, gry, media społecznościowe, telefon/smartfon.

 W szkoleniu uczestniczyły osoby działające w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów m.in.: pracownicy socjalni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy służby więziennej, instytucji opiekuńczo – wychowawczych, policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na zakończenie szkolenia uczestnikom zostały wręczone certyfikaty.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej