Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z Nysy i powiatu nyskiego ...

 • Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu

  Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu

  Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu nyskiego w 2020 roku...

 • Koronawirus - informacje Opolskiego NFZ

  Koronawirus - informacje Opolskiego NFZ

  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nysie przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek koronawirusa. W załączeniu do artyku

 • Ciekawa oferta NDK dla maturzystów

  Ciekawa oferta NDK dla maturzystów

  Już po raz drugi Nyski Dom Kultury ma do zaproponowania ofertę edukacyjną adresowaną do młodzieży klas maturalnych pn.”Obrazy pokoleń” opracowanej przez dr. Małgorzatę Radziewicz...

 • Upoluj największe muzyczne hity na winylu

  Upoluj największe muzyczne hity na winylu

  7 marca kolejna gratka dla kolekcjonerów w Nysie. Do naszego miasta po raz kolejny zawitają wystawcy z tysiącami płyt winylowych oraz CD w każdym gatunku muzycznym. To idealna okazja, by zrobić

 • Kto zaśpiewa podczas Dni Nysy 2020?

  Kto zaśpiewa podczas Dni Nysy 2020?

  Wielkimi krokami zbliża się święto naszego miasta. Dni Nysy tym razem odbędą się w dniach 22-24 maja.Jak zwykle nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, znakomitej atmosfery, zabaw dla dzieci

 • Projekt PUP „Powiat nyski – tutaj żyję i pracuję!”

  Projekt PUP „Powiat nyski – tutaj żyję i pracuję!”

  Jesteś osobą do 30 roku? Chcesz swoją przyszłość zawodową wiązać z powiatem nyskim, jednak od dłuższego czasu nie możesz podjąć zatrudnienia? Nyski pośredniak zachęca do zgłoszenia si

 • Kalendarz imprez kulturalnych na marzec i kwiecień

  Kalendarz imprez kulturalnych na marzec i kwiecień

  Przed nami dwa bardzo intensywne miesiące w kulturze. Warto już teraz zaplanować sobie czas, by wziąć udział w najważniejszych marcowych i kwietniowych imprezach...

 • Narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

  Narada z dyrektorami szkół i placówek oświatowych

  W środę, 26 lutego, w ZSiPA w Nysie odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych....

 • Zapobieganie nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców

  Zapobieganie nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców

  Zapobieganie nadwadze, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego to główny temat spotkania, które odbyło się 25 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie...

 • Analiza zdawalności OSK na terenie powiatu nyskiego

  Analiza zdawalności OSK na terenie powiatu nyskiego

  Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu nyskiego za 2019 r. oraz informacja o liczbie uwzględnionych skarg na dany

środa, 19 wrzesień 2018 16:56

Nabór wniosków o stypendium sportowe '2018 do 30 września

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Do 30 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub przesłać......

Na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 1 uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa, Burmistrz Gminy Nysa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku.

 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 roku. O terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego.
 2. Wnioski złożone po tym terminie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.
 3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.
 4. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2018 rok .” Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy Nysa.
 5. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

a) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych wraz z zajmowanymi miejscami w 2018 roku,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

c) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

d) oświadczenie zawodnika:

- o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- zawierające zgodę na udostępnienie i wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Nysa w mediach oraz materiałach promocyjnych Gminy Nysa.

Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 2 uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego udziela Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Pan Anatol Bukała w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, pok. 216, tel. 77 4080589. 

Do pobrania:

 • - uchwała
 • - wzór wniosku

Pobierz wszystkie pliki

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Urząd Miejski w Nysie

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

 

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online