Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 13 wrzesień 2018 11:42

LVI Sesja Rady Miejskiej 12.09.2018 - rekordowo krótka

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Radni Rady Miejskiej w Nysie spotkali się na LVI sesji w tej kadencji. Rekordowo krótka sesja trwała zaledwie 30 minut....

W głównej mierze uchwały podejmowane przez radnych dotyczyły sprzedaży praw własności do nieruchomości gminnych. Ponadto rajcowie podjęli uchwałę dotyczącą  sposobu ustalenia zadań do wykonywania w ramach budżetu obywatelskiego. Od teraz budżet obywatelski musi być wprowadzony i podjęty w ramach uchwały Rady Miejskiej, a nie jak to wcześniej było zarządzeniem Burmistrza Nysy.

Rekordowa sesja Rady Miejskiej - Aktualno[ci

Radni składali interpelacje i wnioski m.in.: w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej w Podkamieniu oraz utwardzenia zniszczonych dróg transportu rolnego w Wierzbięcicach.

Na zakończenie sesji radny Czuchraj zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie wyremontowanego przedszkola w Hajdukach Nyskich, które odbędzie się 19.09.2018 r. o 12:00.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej zaplanowano na dzień 16.10.2018 r.

Rekordowa sesja Rady Miejskiej - Aktualno[ci


Porządek LVISesji Rady Miejskiej w Nysiew dniu 12 września 2018 roku, godz. 09:00

1. Sprawy organizacyjne:

  • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

  • 1) zmiany uchwały Nr XLIX/742/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Nysa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych,
  • 2) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  • 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 48 k.m. 55, obręb Górna Wieś).
  • 4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 46 k.m. 60, obręb Średnia Wieś),
  • 5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/52 k.m.2, obręb Radoszyn),
  • 6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 603/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
  • 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 603/2 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
  • 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 605/1 k.m. 9, obręb Domaszkowice),
  • 9) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Nysie

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)