Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 04 wrzesień 2018 12:36

Informacja o stypendium szkolnym (socjalnym)

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego). 1. Ustawowy termin składania wniosków to 15 września 2018 r., ale z uwagi na to, że dzień 15 września w roku bieżącym......

Informacja dla rodziców lub uczniów zamieszkałych w Gminie Nysa,ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego).

1. Ustawowy termin składania wniosków to 15 września 2018 r., ale z uwagi na to, że dzień 15 września w roku bieżącym wypada w sobotę wnioski będą przyjmowane również 17 września 2018 r. w poniedziałek.

2. Wnioski wydawane i przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, ul. Kolejowa 15, pokój 219 II piętro (budynek Urzędu Miejskiego w Nysie).

3. Przyjmowane będą jedynie wnioski na obowiązujących drukach.

4. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium szkolne dla więcej niż jednego dziecka winien dla każdego dziecka wypełnić odrębny wniosek.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto. Od 1.10.2018 r. kryterium dochodowe zostanie zwiększone do 528 zł netto (podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

6. Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty w Nysie, pok. 219 (II p.) lub pod numerem telefonu 77 4080609 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku dopiątku.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech