Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

"Dobry start" - wypłata świadczeń

Do 20 lipca 2018 r. do Ośrodka Społecznego w Nysie wpłynęło drogą elektroniczną 1500 wniosków w ramach programu „Dobry start”, z czego pozytywnie zatwierdzonych jest 884. Wszystkie są na bieżąco weryfikowane....

Zapotrzebowanie na środki pieniężne zostało złożone do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, pierwsze wypłaty 300,00 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” planowane są na sierpień 2018r.

Nysa zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną, co przyspieszy wypłatę świadczenia. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia, samorządy mają czas do końca września.

Rodzice tych dzieci, które ukończyły 18. rok życia muszą do wniosku załączyć oświadczenie o kontynuowaniu przez dziecko od 1 września 2018 r. nauki w szkole, podając jej pełną nazwę.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z  programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Od 1 sierpnia 2018 r. będzie można składać wnioski papierowe drogą tradycyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Więcej informacji n/.t świadczenia można uzyskać pod adresem >>> link

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech