Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Click to listen highlighted text! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z Nysy ...

 • Nowe czujniki jakości powietrza

  Monitoring jakości powietrza został rozbudowany o 2 kolejne czujniki „Airly”. Nowe sensory zlokalizowane są w sołectwach Hajduki Nyskie i Kubice....

 • Tryton Nyski '2019

  Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski”. Propozycje kandydatur można zgłaszać do 20 stycznia 2020 r....

 • W Nysie ma powstać cmentarz dla zwierząt

  Na peryferiach miasta miałby powstać cmentarz dla zwierząt. To odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy apelują o utworzenie takiego miejsca....

 • Cleo w Hali Nysa - 23 II

  Na początku roku nie zabraknie muzycznych wrażeń przy Sudeckiej. 23 lutego w Hali Nysa wystąpi jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju, Cleo....

 • Musical „Ania z Zielonego wzgórza” w NDK

  Perypetie nieco nieokrzesanej, ale zawsze szczerej i niezwykle pogodnej Ani Shirley już od ponad stu lat zachwycają i inspirują kolejne pokolenia. Nyski Dom Kultury przygotował wyjątkowy musical

 • Przerwy w dostawie prądu

  TAURON Dystrybucja informuje o zaplanowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej....

 • Uwaga pasażerowie! Zmiany w kursowaniu autobusów

   W tym miesiącu czekają nas duże zmiany w kursowaniu autobusów. Warto sprawdzić co przygotował miejski przewoźnik....

 • Piłkarska gwiazdka w Hali Nysa

  Wczoraj Hala Nysa znów tętniła życiem, tym razem za sprawą rodziny, jaką jest Polonia Nysa. Sportowe Mikołajki przyciągnęły wszystkie roczniki klubu oraz rodziców i opiekunów młodych zawo

 • Nyska Kronika Filmowa - odc. 49/2019 (208)

  Jak co tydzień, zapraszamy na kolejny odcinek Nyskiej Kroniki Filmowej. Dziś powiemy m.in. o planach utworzenia cmentarza dla zwierząt, pomocy dla ofiar tragicznego pożaru, odpaleniu świątecznyc

 • Burmistrz Kordian Kolbiarz powołany do Rady Rodziny

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powołała Radę Rodziny, w skład której weszli m.in. parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wśród nich zn

Zaznacz tekst, naciśnij GŁOŚNICZEK, a komputer odczyta zaznaczony tekst !!!

wtorek, 10 lipiec 2018 16:39

LIII sesja Rady Miejskiej 5.07.2018 - przyjęto strategię oświatową

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie Radni uchwalili Strategię Oświatową Gminy Nysa. postęp modernizacji terenów po FSD...

Za nami LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Radni rozmawiali m.in. o postępach w modernizacji terenu po byłej Fabryce Samochodów Osobowych oraz o działalności jednostek organizacyjnych Gminy Nysa w 2017 roku.

Najważniejszym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie Strategii Oświatowej Gminy Nysa. Zdaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie, strategia to świetny materiał wyjściowy do dalszych prac w tej ważnej kwestii. Dokument został opracowany przez zespół składający się z pracowników Gminnego Zarządu Oświaty, radnych oraz dyrektorów placówek oświatowych, a prace nad nim trwały niemal 3 lata.

image

image

Przyjęto również ważne zmiany w tegorocznym budżecie gminy Nysa, a są to m.in. dofinansowanie na wóz strażacki dla OSP w Rusocinie, czy też remont dachu Nyskiego Domu Kultury oraz przesunięcie środków inwestycyjnych na remont śródmieścia. W tej ostatniej sprawie wykonawcę poznamy prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Poprzednie oferty znacznie przekraczały szacowane kosztorysy dlatego gmina rozpisała trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy. - Jeśli przetarg się nie uda jest alternatywne wyjście - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej, Paweł Nakonieczny. - W ubiegłym tygodniu na Opolszczyźnie gościł minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który poinformował o projekcie budowy dróg gminnych i powiatowych w nowej konwencji. Rząd na ten zadania przeznaczy 5 miliardów złotych. Gmina powinna złożyć wniosek na rewitalizację Rynku z tych środków. Dofinansowanie jest maksymalnie na poziomie 80%.

image

Z punktu widzenia młodych małżeństw, najistotniejszy punkt sesji dotyczył drugiej edycji programu "Działki dla młodych". Tutaj panowała zgoda wśród radnych, że program należy kontynuować. Dobrą informacją jest fakt, że przetargi powinny ruszyć już po wakacjach. - Pierwsza edycja zakończyła się sukcesem, co pewnie potwierdzą nasi młodzi mieszkańcy, którzy osiedlili się przy Orzeszkowej - ocenia Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. - Jestem pewien, że w drugiej odsłonie programu także nie zabraknie chętnych.

Miłym akcentem podczas sesji było pożegnanie przez radnych Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Marii Czepil, która po 32-latach służby odchodzi w lipcu na zasłużoną emeryturę. - Bardzo lubię swoją pracę i zawsze była ona dla mnie wyzwaniem - powiedziała podczas pożegnania Maria Czepil. - Dziękuję wszystkim współpracownikom za wspólnie zrealizowane zadania. 

Maria Czepil wcześniej wykonywała obowiązki Sekretarza Miasta i pełniła ważną rolę Komisarza Wyborczego. Doceniając wielkie serce i poświęcenie dla pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy, życzymy samych radosnych chwil na emeryturze.

image


Porządek LIIISesji Rady Miejskiej w Nysiew dniu 5 lipca 2018 roku, godz. 12.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • 2) przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty w 2017r.

6. Sprawozdanie z działalności Nyskiego Domu Kultury za 2017r.

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017r.

8. Informacja na temat działalności Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nysa za 2017r.

9. Informacja Burmistrza Nysy o realizacji strategii i zagospodarowaniu terenu po byłej FSD, będącego własnością Gminy Nysa.

10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) przyjęcia Strategii oświatowej Gminy Nysa,
 • 2) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie przeprowadzenia kontroli problemowej w Centrum Integracji Społecznej w Nysie,
 • 3) zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie przeprowadzenia kontroli problemowej w Nyskim Domu Kultury w Nysie,
 • 4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczak i Bohaterów Warszawy,
 • 5) zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Nysa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Nysa,
 • 6) zmiany uchwały Nr XI/134/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nysa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • 7) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • 8) zmiany uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
 • 9) zmiany uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023",
 • 10) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 • 11) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nysa",
 • 12) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przyłęk" sporządzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
 • 13) zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy”,
 • 14) zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy”,
 • 15) w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów w ramach Programu Stypendialnego „Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka”,
 • 16) ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • 17) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 • 18) zmiany uchwały nr XLIV/659/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy spółka z o.o.,
 • 19) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz.nr 2/17),
 • 20) oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (obręb Zamłynie, Średnia Wieś, Domaszkowice),
 • 21) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości, położonej w Głębinowie (dz.nr 382/7),
 • 22) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 34),
 • 23) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 201/2, obręb Skorochów),
 • 24) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. 62/6),
 • 25) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. 55/81),
 • 26) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (lokal ul. Ligonia nr 1),
 • 27) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (lokal ul. Boh. Warszawy nr 4),
 • 28) sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (rej. Kordeckiego),
 • 29) sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargów (rejon ul. Zwycięstwa, obręb Średnia Wieś),
 • 30) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
 • 31) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,
 • 32) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Biuro Rady

 

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech