Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 28 maj 2018 11:45

Mnóstwo atrakcji na Dzień Dziecka w Nysie

Już w najbliższy piątek Dzień Dziecka. Jaki prezent podarować swojej latorośli? Proponujemy aktywne spędzenie czasu w naszej gminie. Na nudę na pewno nie będzie można narzekać. Podobnie jak podczas Dni Nysy epicentrum wydarzeń będzie Stadion Miejski......

imageGmina Nysa jako organizator imprezy Dzień Dziecka informuje, iż wzięcie udziału w obchodach Dnia Dziecka w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w imprezach sportowych, kulturalnych) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z obchodami Dnia Dziecka lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: , telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
  • 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: ;
  • 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego rozporządzenia RODO w celu utrwalenia i wykorzystania wizerunku, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych ;
  • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
  • 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do ich usunięcia, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana ? narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  • 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
  • 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
  • 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 maj 2018 22:07
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech