Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 16 maj 2018 09:42

Powstaje Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica

W lutym 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczął realizację projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”....

ops nysaŚrodki na wykonanie zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, 8.2 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 534 275,00 zł, natomiast kwota dofinansowania to 454.133, 75 zł. Wkład własny Gminy Nysa wynosi 80 141,25 zł.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem poprzez poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, porady prawne, obywatelskie i zawodowe, pracę socjalną dla rodziców, a dla dzieci zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne oraz resocjalizacyjne, umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Ponadto projekt ma na celu integrację rodzin poprzez wspólne wyjazdy, wyjścia, a także pracę przy tworzeniu Klubu Rodzica i Centrum Streetworkingu.

Istotą zadania jest utworzenie Centrum Streetworkingu oraz Klubu Rodzica, miejsc w których będzie możliwa praca z rodzinami zaangażowanymi w projekt. Realizacja projektu ma również na celu rozpoczęcie w Gminie Nysa walki ze zjawiskiem wykluczenia społecznego „w terenie” za sprawą grupy specjalistów, tzw. Pedagogów ulicy (Streetworkerów), którzy będą docierali z informacjami o możliwościach skorzystania z systemu pomocy społecznej, przedstawią perspektywy łatwego dostępu do instrumentów reintegracji społecznej i zawodowej. Streetworkerzy poprzez swoją pracę podniosą efektywność i skuteczność we wspieraniu osób z obszaru wykluczenia społecznego.

W trakcie realizacji zadania wsparcie otrzymają rodziny mające problemy opiekuńczo-wychowawcze, bezrobotni, dysfunkcyjni rodzice, dzieci korzystające z placówek wsparcia dziennego lub będące pod opieką kuratora, bądź też przebywające w placówkach wychowawczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

image

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech