Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
sobota, 07 kwiecień 2018 12:03

Rada Kultury zakończyła czteroletnią kadencję

Napisał

W czwartek, 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim podsumowano II kadencję Gminnej Rady Kultury. Trwa nabór na III kadencję. Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Kultury Urzędu Miejskiego...

Rada Kultury jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Burmistrzu Nysy w sferze realizowanych przez Gminę Nysa zadań i przedsięwzięć dotyczących upowszechniania kultury. Obecnie trwa druga kadencja Rady. 

Zdjęcie użytkownika Miasto i Gmina Nysa.


Skład II kadencji Rady Kultury działającej przy Burmistrzu Nysy

Skład II kadencji Rady Kultury powołany Zarządzeniem Nr 1110/13 Burmistrza Nysy z dnia 4 czerwca 2013r.

 1. Adam ZelentPrzewodniczący Rady Kultury - przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa,
 2. Jacek Makowski – od 10.02.2015r. przedstawiciel Fundacji „W działaniu” - Zastępca Przewodniczącego  Rady Kultury,
 3. Teresa Baj – przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa,
 4. Danuta Bajorek – przedstawiciel Rady Seniorów w Nysie,
 5. Małgorzata Banasik – przedstawiciel Gminnego Zarządu Oświaty,
 6. Lilla Cwajna –  przedstawiciel środowiska działającego na rzecz rozwoju i odnowy wsi z terenu Gminy Nysa,
 7. Monika Dyrcz – przedstawiciel Nyskiego Ośrodka Rekreacji,
 8. Teresa Frajdenberg-Szkwyra – przedstawiciel Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych,
 9. Roman Hudaszek – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie,
 10. Joanna Kanin – przedstawiciel Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie,
 11. Kamila Kopeć - przedstawiciel Nyskiego Domu Kultury, zmiana od dnia 19.06.2015 Marta Klubowicz-Schembera,
 12. Teresa Krzemieniecka-Hreczaniuk – przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa,
 13. Jacek Makowski – przedstawiciel Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, zmiana od 10.02.2016r. Marcin Janik,
 14. Krzysztof Nowak – przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa,
 15. Małgorzata Pierścieniak – przedstawiciel Muzeum w Nysie,
 16. Stanisław Połosak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nysie, zmiana od 10.02.2016r. Tadeusz Jamróz,
 17. Beata Toczek – przedstawiciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nysie,
 18. Jolanta Tacakiewicz-Lipińska – przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa,
 19. Kazimierz Staszków – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie, zmiana od 10.02.2015 Danuta Pasieka,
 20. Tadeusz Zdanowicz – przedstawiciel stowarzyszenia kultury działającego na terenie Gminy Nysa.