Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 13 marzec 2018 09:13

Konkurs na najpiękniejsze stoisko Wielkanocne

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

 Stowarzyszenie ”Wspólne Horyzonty” organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Stoisko Wielkanocne”. Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłaszać można się do 19 marca.                                                                  ...

Podobny obraz„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”  Instytucja zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja pod nazwą: ”JARMARK WIELKANOCNY” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Znalezione obrazy dla zapytania Stowarzyszenie ”Wspólne Horyzonty”

Stowarzyszenie ”Wspólne Horyzonty” organizuje konkurs na „Najpiękniejsze Stoisko Wielkanocne”. Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłaszać można się do 19 marca. REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO WIELKANOCNE”  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na „Najpiękniejsze Stoisko Wielkanocne” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie ”Wspólne Horyzonty”.

2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 marca 2018r. podczas Jarmarku Wielkanocnego w godz. od 13.00 do godz. 16.00 we Frączkowie.  

ADRESAT KONKURSU

1. W Konkursie wezmą udział stoiska wystawiennicze prezentowane podczas Jarmarku Wielkanocnego przez:

− Stowarzyszenia, − Koła Gospodyń Wiejskich, − Twórców ludowych, − Szkoły, − Podmioty prezentujące produkty lokalne.

2. Każdy podmiot może zgłosić do konkursu tylko jedno stoisko.  

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie udziału do dnia 19 marca 2018r. u Organizatorów telefonicznie lub drogę emaliową: 693892477, .

2. Wystawcy przyjeżdżają na własny koszt.

3. Na stoisku prezentowane mogą być produkty lokalne i tradycyjne miedzy innymi:

−  potrawy kulinarne, −  słodkie wypieki, −  przetwory, −  rękodzieło, rzemiosło, −  pozostałe produkty lokalne.

4. Organizatorzy zapewniają stoisko wystawiennicze dla uczestników Konkursu.

5. Stoiska będą udostępnione do zagospodarowania przez Wystawcę w dniu Konkursu tj. 25 marca 2018r. od godz. 11.00.  

PRZEBIEG KONKURSU

1. Oceny stoisk dokona trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Komisja przy ocenie stoisk będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

   − Ogólne wrażenie stoiska, aranżacja i estetyka,    − Materiały wykorzystane do dekoracji stoiska,    − Atrakcyjność i różnorodność oferty prezentowanej na stoisku.

NAGRODY

1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przyznane będą bony w  wysokości:

I miejsce – 500,00 zł

II miejsce – 400,00 zł

III miejsce – 300,00 zł.

2. Organizator przewiduje przyznać cztery wyróżnienia w postaci bonów  w wysokości 50,00 zł każde.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 marca 2018r.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację warunków Konkursu określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych okoliczności. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn. 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia, które mogą zaistnieć w drodze do lub z miejsca organizacji konkursu. 5.  W sprawach spornych głos decydujący posiadają Organizatorzy. 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Informacja: Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech