Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 18 grudzień 2017 14:36

Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica od wielu lat działa na rzecz dzieci, organizując wypoczynek letni, wypoczynek zimowy, zajęcia pozalekcyjne, festyny. Tym razem w ramach zadania publicznego pt. „Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi”......

Zadanie publiczne pt. „Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi” realizowano od 06.11.2017r. do 10.12.2017r. umożliwiło 68 uczniom z klas IV- VII  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy  uczestniczenie w zajęciach związanych z historią regionu, w którym mieszkają.

Nadrzędnym celem projektu było wzbudzenie wśród uczniów  ducha patriotyzmu poprzez rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej. Zaplanowane zajęcia i wycieczki o treściach patriotycznych, pozwoliły dzieciom w sposób aktywny i ciekawy poznać dorobek kulturowy  oraz przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej, kształtując tym samym więź  z „Małą Ojczyzną”.

image

Realizacja zadania rozpoczęła się od zajęć:

- w ZSP w Kopernikach: „Koperniki - moje miejsce na ziemi”

- w ZSP Niwnica: „Niwnica- moje miejsce na ziemi”

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z pojęciami: „Mała Ojczyzna”, „patriotyzm lokalny”. Poprzez rozmowę, własne doświadczenia uczniowie w kreatywny sposób przygotowali plakaty dotyczące  tych pojęć. Wykonywali ilustracje, pisali słowa związane z ich najbliższym regionem. Dzięki stworzeniu „mapy myśli” został ukazany szacunek uczniów do ojczyzny, ich więź z miejscem zamieszkania ,jak oni rozumieją te pojęcia oraz wykazali się pomysłowością. Była to identyfikacja z miejscem zamieszkania i regionem. Ukazali na plakatach, to co było dla nich ważne i istotne.

Na podstawie przyniesionych przez uczniów i nauczycieli materiałów zostały wypracowane tematy dotyczące: osobliwości przyrodniczych regionu, walory turystyczne naszej miejscowości. Uczniowie pracowali z mapami, przewodnikami i dostępnymi informacjami. Na plakatach ujęli własne spostrzeżenia i jak widzą swoją miejscowość i okolice.

Na korytarzu szkolnym przygotowano wystawę prezentującą publikacje i książki o tematyce regionalnej. Uczniowie mieli możliwość na przerwach przeglądać zgromadzone materiały i poznawać zabytki architektury, walory krajobrazowe i ważnych ludzi, związanych ze swoim regionem. Był to sposób na ciekawe spędzenie przerwy w szkole.

image

- Ogłoszono konkurs plastyczno - fotograficzny nt. „Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy”

W ramach zadania uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dwóch wycieczkach:

Nysa w historii i legendzie” – lekcja muzealna oraz warsztaty plastyczne - Muzeum Powiatowe w Nysie.Dzięki wycieczce do Powiatowego Muzeum w Nysie uczestnicy projektu poznali legendy i podania związane z regionem . Mieli możliwość poznać wystawę dotyczącą mieszkańców Nysy i okolic na przestrzeni wieków. Eksponaty muzealne dostarczyły uczestnikom ważnej wiedzy na temat historii i jak zmieniało się życie ludzi.

„Miejsce pamięci w moim regionie” - lekcje muzealna, warsztaty w połączeniu ze zwiedzaniem z przewodnikiem wybranych ekspozycji - Muzeum  Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Ważnym punktem realizacji projektu było wycieczka do Łambinowic do Muzeum Jeńców wojennych. Uczniowie mieli możliwość poznać życie i historię tego miejsca. Dzieci poznały ciekawe miejsce w swoim regionie związane z cierpieniem ludzi podczas uwięzienia. Kształtowały postawę szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.

image

„Kalejdoskop wrażeń” to kolejne zajęcia z uczestnikami zadania.

Podejmowane działania ukazały uczniom „kalejdoskop wrażeń” czyli różnorakie doznania związane z naszą miejscowością lub regionem. Bogactwo zabytków, osobliwości przyrodnicze regionu, szlaki turystyczne, miejsca pamięci narodowej, historia i kultura utworzyły wachlarz możliwości, jakie maja nasi uczniowie. Swobodnie mogą uprawiać różne dyscypliny sportowe, spędzać aktywnie swój wolny czas oraz identyfikować się ze swoim miejscem zamieszkania.

Uczestnicy z prowadzącymi zajęcia nauczycielami przygotowali materiały do dekoracji na uroczystość podsumowania zrealizowanego zadania: ekspozycja prac konkursowych „Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy”, plakaty wypracowane na zajęciach, wystawa publikacji i zdjęć o najbliższym regionie.

Podsumowaniem zrealizowanego zadania „Nysa i okolice – moje miejsce na ziemi” była uroczystość ogólnoszkolna pt.  „Kalejdoskop wrażeń”.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaangażowanych w realizację zadania przygotowaliprogram artystyczny oraz zaprezentowali swoje prace plastyczne, plakaty, obrazujące wrażenia z udziału w projekcie. Zwycięzcy konkursu plastycznego nt. „Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy” zostali wyróżnieni otrzymując nagrody i dyplomy.

image

Prowadzący zajęcia z uczniami:

- Anna Derka – nauczycielka z ZSP w Kopernikach

- Anna Krupa – nauczycielka z ZSP w Niwnicy

Autorzy projektu: Jolanta Kochanowska dyrektor ZSP w Kopernikach i Beata Szymczakowska dyrektor ZSP w Niwnicy. 

Informacja - ZSP w Kopernikach

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech