Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 18 grudzień 2017 14:36

Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica od wielu lat działa na rzecz dzieci, organizując wypoczynek letni, wypoczynek zimowy, zajęcia pozalekcyjne, festyny. Tym razem w ramach zadania publicznego pt. ?Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi?......

Zadanie publiczne pt. ?Nysa i okolice - moje miejsce na ziemi? realizowano od 06.11.2017r. do 10.12.2017r. umożliwiło 68 uczniom z klas IV- VII  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopernikach i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy  uczestniczenie w zajęciach związanych z historią regionu, w którym mieszkają.

Nadrzędnym celem projektu było wzbudzenie wśród uczniów  ducha patriotyzmu poprzez rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej. Zaplanowane zajęcia i wycieczki o treściach patriotycznych, pozwoliły dzieciom w sposób aktywny i ciekawy poznać dorobek kulturowy  oraz przyczynić się do wzmocnienia poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej, kształtując tym samym więź  z ?Małą Ojczyzną?.

image

Realizacja zadania rozpoczęła się od zajęć:

- w ZSP w Kopernikach: ?Koperniki - moje miejsce na ziemi?

- w ZSP Niwnica: ?Niwnica- moje miejsce na ziemi?

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z pojęciami: ?Mała Ojczyzna?, ?patriotyzm lokalny?. Poprzez rozmowę, własne doświadczenia uczniowie w kreatywny sposób przygotowali plakaty dotyczące  tych pojęć. Wykonywali ilustracje, pisali słowa związane z ich najbliższym regionem. Dzięki stworzeniu ?mapy myśli? został ukazany szacunek uczniów do ojczyzny, ich więź z miejscem zamieszkania ,jak oni rozumieją te pojęcia oraz wykazali się pomysłowością. Była to identyfikacja z miejscem zamieszkania i regionem. Ukazali na plakatach, to co było dla nich ważne i istotne.

Na podstawie przyniesionych przez uczniów i nauczycieli materiałów zostały wypracowane tematy dotyczące: osobliwości przyrodniczych regionu, walory turystyczne naszej miejscowości. Uczniowie pracowali z mapami, przewodnikami i dostępnymi informacjami. Na plakatach ujęli własne spostrzeżenia i jak widzą swoją miejscowość i okolice.

Na korytarzu szkolnym przygotowano wystawę prezentującą publikacje i książki o tematyce regionalnej. Uczniowie mieli możliwość na przerwach przeglądać zgromadzone materiały i poznawać zabytki architektury, walory krajobrazowe i ważnych ludzi, związanych ze swoim regionem. Był to sposób na ciekawe spędzenie przerwy w szkole.

image

- Ogłoszono konkurs plastyczno - fotograficzny nt. ?Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy?

W ramach zadania uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dwóch wycieczkach:

?Nysa w historii i legendzie? ? lekcja muzealna oraz warsztaty plastyczne - Muzeum Powiatowe w Nysie.Dzięki wycieczce do Powiatowego Muzeum w Nysie uczestnicy projektu poznali legendy i podania związane z regionem . Mieli możliwość poznać wystawę dotyczącą mieszkańców Nysy i okolic na przestrzeni wieków. Eksponaty muzealne dostarczyły uczestnikom ważnej wiedzy na temat historii i jak zmieniało się życie ludzi.

?Miejsce pamięci w moim regionie? - lekcje muzealna, warsztaty w połączeniu ze zwiedzaniem z przewodnikiem wybranych ekspozycji - Muzeum  Jeńców Wojennych w Łambinowicach

Ważnym punktem realizacji projektu było wycieczka do Łambinowic do Muzeum Jeńców wojennych. Uczniowie mieli możliwość poznać życie i historię tego miejsca. Dzieci poznały ciekawe miejsce w swoim regionie związane z cierpieniem ludzi podczas uwięzienia. Kształtowały postawę szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja.

image

?Kalejdoskop wrażeń? to kolejne zajęcia z uczestnikami zadania.

Podejmowane działania ukazały uczniom ?kalejdoskop wrażeń? czyli różnorakie doznania związane z naszą miejscowością lub regionem. Bogactwo zabytków, osobliwości przyrodnicze regionu, szlaki turystyczne, miejsca pamięci narodowej, historia i kultura utworzyły wachlarz możliwości, jakie maja nasi uczniowie. Swobodnie mogą uprawiać różne dyscypliny sportowe, spędzać aktywnie swój wolny czas oraz identyfikować się ze swoim miejscem zamieszkania.

Uczestnicy z prowadzącymi zajęcia nauczycielami przygotowali materiały do dekoracji na uroczystość podsumowania zrealizowanego zadania: ekspozycja prac konkursowych ?Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy?, plakaty wypracowane na zajęciach, wystawa publikacji i zdjęć o najbliższym regionie.

Podsumowaniem zrealizowanego zadania ?Nysa i okolice ? moje miejsce na ziemi? była uroczystość ogólnoszkolna pt.  ?Kalejdoskop wrażeń?.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaangażowanych w realizację zadania przygotowaliprogram artystyczny oraz zaprezentowali swoje prace plastyczne, plakaty, obrazujące wrażenia z udziału w projekcie. Zwycięzcy konkursu plastycznego nt. ?Najpiękniejsze miejsca mojej miejscowości i okolicy? zostali wyróżnieni otrzymując nagrody i dyplomy.

image

Prowadzący zajęcia z uczniami:

- Anna Derka ? nauczycielka z ZSP w Kopernikach

- Anna Krupa ? nauczycielka z ZSP w Niwnicy

Autorzy projektu: Jolanta Kochanowska dyrektor ZSP w Kopernikach i Beata Szymczakowska dyrektor ZSP w Niwnicy. 

Informacja - ZSP w Kopernikach

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 grudzień 2017 00:54
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech