Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 19 wrzesień 2017 20:56

Nyska "Budowlanka" rusza z nowym projektem unijnym

Zespół Szkół Technicznych w Nysie w ramach programu Erasmus+ realizuje projekt pt. ?Zawodowo mobilni ? rozwój, doświadczenie, lepsza praca?. Głównym celem projektu jest podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych i osobistych pod......

 

Głównym celem projektu jest podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych i osobistych pod kątem promowania mobilności i konkurencyjności na europejskim rynku pracy oraz propagowanie idei uczenia się przez całe życie. Projekt zakłada następujące cele szczegółowe:

 • poprawę efektywności wykorzystania umiejętności praktycznych w przyszłej pracy zawodowej. Rezultatem będzie uczestnictwo 32 uczniów (2 grupy mobilności po 16 osób) w 1200 h zajęć praktycznych w doskonale wyposażonych warsztatach udostępnionych przez partnera zagranicznego projektu w okresie od 11.03.2018- 23.03.2018 (I grupa mobilności) oraz 11.11.2018- 23.11.2018 (II grupa mobilności). Potwierdzeniem będzie uzyskanie przez uczniów certyfikatu od partnera zagranicznego oraz certyfikatu Europass ? Mobilność;
 • przyrost kompetencji z zakresu języka obcego i kompetencji międzykulturowych. Rezultatem będzie uczestnictwo w 30 dodatkowych godz. zajęć z języka niemieckiego branżowego, podczas których zostanie przez uczestników opracowany słownik przydatnych terminów i zwrotów. Ponadto konieczność efektywnego komunikowania się w języku niemieckim w czasie zajęć warsztatowych i w czasie wolnym podczas stażu, pozwoli na poznanie tego języka w różnych aspektach i poszerzy jego znajomość. Dodatkowo uczniowie poznają nowe miejsca, które poszerzą ich wiedzę o historii i kulturze Niemiec;
 • podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracy w zespole. Rezultatem będzie nabycie umiejętności interpersonalnych;
 • poprawa współpracy pomiędzy szkołą, a przedsiębiorcami, u których młodzież odbywa zajęcia praktyczne. Rezultatem jest program praktyk zagranicznych. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć jego uczestników w umiejętności praktyczne i interpersonalne wymagane na współczesnym europejskim rynku pracy. Rozbudzi też nowe pasje poznawcze i wniesie nowe formy pozytywnej aktywności zawodowej uczniów.

Łączna kwota dofinansowania projektu przez Unię Europejską wynosi 52 400 ? i w całości pokrywa koszt jego realizacji. Kwota zostanie wypłacona w dwóch transzach: pierwsza transza to 80% całkowitego przyznanego na realizację projektu dofinansowania, wypłacona zostanie przez Narodową Agencję w ciągu 40 dni od podpisania umowy finansowej, druga transza (20 % całkowitego dofinansowania) zostanie wypłacona w ciągu 60 dni od złożenia raportu końcowego przez beneficjenta.

ROK 2017

 • rekrutacja potencjalnych beneficjentów projektu- 16 osobowej grupy I mobilności;
 • zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż, w tym m.in.: kurs języka niemieckiego branżowego (30 godz.), wykład z realioznawstwa, warsztaty z psychologiem z komunikacji interpersonalnej (8 godz.), szkolenie BHP (2 godz.), warsztaty zawodowe (6 godz.) z technologii montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych oraz warsztaty zawodowe (6 godz.) z technologii robót tapeciarskich.

ROK 2018

 • kontynuacja zajęć przygotowawczych do wyjazdu rozpoczętych w roku 2017;
 • przygotowania logistyczne do wyjazdu I grupy mobilności, w tym m.in. organizacja transportu, ubezpieczenie uczestników stażu (KL, NNW i OC) ,wyrobienie uczestnikom kart EKUZ, zakup odzieży ochronnej, itp.;
 • wyjazd na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą (11.03.2018-23.03.2018),
 • rekrutacja potencjalnych beneficjentów projektu- 16 osobowej grupy II mobilności;
 • zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż, w tym m.in.: kurs języka niemieckiego branżowego (30 godz.), wykład z realioznawstwa, warsztaty z psychologiem z komunikacji interpersonalnej (8 godz.), szkolenie BHP (2 godz.), warsztaty zawodowe (6 godz.) z technologii montażu ścian działowych i sufitów podwieszanych oraz warsztaty zawodowe (6 godz.) z technologii robót tapeciarskich;
 • przygotowania logistyczne do wyjazdu II grupy mobilności, w tym m.in. organizacja transportu, ubezpieczenie uczestników stażu (KL, NNW i OC) ,wyrobienie uczestnikom kart EKUZ, zakup odzieży ochronnej, itp.;
 • wyjazd na staż zagraniczny do Frankfurtu nad Odrą (11.11.2018-23.11.2018).

ROK 2019

 • upowszechnianie rezultatów projektu, w tym m.in. wyrobienie uczestnikom certyfikatów Europass Mobilność;
 • organizacja dla beneficjentów projektu konkursów zawodowych na projekt infoboksu;
 • organizacja warsztatów zawodowych pt. ?Tapety elementem wnętrza architektonicznego;
 • organizacja konferencji podsumowującej projekt
 • złożenie raportu końcowego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
 • Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
 • Drukuj treść tego artykułu
 • Powrót do poprzedniej strony
 • Wypowiedz się na stronie Kontakt

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Ostatnio zmieniany wtorek, 19 wrzesień 2017 21:22
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech