Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

OPS - projekt „Kompleksowe wsparcie rodzin..."

We wrześniu 2017 r . Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystępuje do realizacji pilotażowego projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawczych ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby......

ops nysaProjekt pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin doświadczających trudności wychowawczych ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące. Pilotaż i diagnoza” ma na celu wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz działania profilaktyczne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.

Oprócz dotychczas znanych już problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz ich przyczyn Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania w kierunku pracy nad zachowaniem dzieci, których rodzice są osobami niesłyszącymi. Pomimo tego, iż rodzice są osobami zaradnymi, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, potrafią zadbać o podstawowe potrzeby – zarówno swoje jak i dzieci, zauważalne jest wyłączenie z życia społecznego ww. rodzin.

Projekt jest pilotażem i punktem wyjścia do zgłębienia problemu osób niesłyszących  w Gminie Nysa. Działania projektu będą ukierunkowane na zbadanie dostępności urzędów na terenie Gminy Nysa dla osób niesłyszących, zapewnienie kompleksowego wsparcia dla trzech rodzin z problemami wychowawczymi gdzie rodzic bądź rodzice są osobami niesłyszącymi oraz udostepnienie usług socjalnych (pracownik socjalny, psycholog) dla niesłyszących mieszkańców z Gminy Nysa.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2017 r. – grudzień 2017 r.

Cel główny: Wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, oraz działania prewencyjne w środowisku lokalnym promujące pożądany model rodziny ze szczególnym ukierunkowaniem na rodziny, w których występują osoby niesłyszące.

Źródło finansowania: Gminny Program Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 – 2017.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech