Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Program OPS "Streetworkerzy - w stronę nastolatków"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, w okresie od czerwca do grudnia 2017 r. realizuje projekt pod nazwą Streetworkerzy - w stronę nastolatków....

ops nysaNiniejszy projekt, skierowany jest do młodzieży, zagrożonej zarówno  uzależnieniem, jak i wykluczeniem społecznym.  Założeniem projektu „Streetworkerzy - w stronę nastolatków” jest praca profilaktyczno-wychowawcza, mająca na celu dostarczanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wykorzystanie typowej dla wieku aktywności, tak aby poprzez bezpośredni i niesformalizowany kontakt z pedagogami ulicy kształtować inny styl życia niż oferują im ich środowiska.

Projekt zakłada także poszerzenie i zbudowanie w umysłach młodych ludzi, nowych schematów zachowań. Zaproponujemy młodzieży działania, które będą alternatywą dla ich dotychczasowych zajęć. Aby rozwijać w nich umiejętności i zainteresowania sportowe, zaproponujemy im treningi piłki siatkowej, breakdancea, oraz treningi piłki nożnej i warsztaty fotograficzne. W ramach warsztatów fotograficznych przewidywane jest nakręcenie filmu dokumentującego realizację projektu, tj. poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu. Film zostanie zaprezentowany w czasie zakończenia projektu.

Streetworkerzy 00006

W ramach realizacji projektu „Streetworkerzy - w stronę nastolatków” działania nakierowane zostaną na minimum czterdzieści młodych osób, głównie w wieku gimnazjalnym, ale nie tylko. Zakładany  zakres wiekowy uczestników zawierał się będzie w przedziale od 12 do 19 roku życia. Dzięki otwartej formie projektu, dopuszczamy uczestnictwo większej ilości osób. W tegorocznej edycji projektu uczestnicy zorganizują dwie imprezy integracyjne, które odbędą się na Placu Zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Nysie. Ww. imprezy okolicznościowe skierowane będą przede wszystkim do dzieci rodzin, a także wszystkich mieszkańców  zamieszkałych na terenie „Górnej Wsi”.

Dnia 28 czerwca 2017r. na Placu Zabaw przy ulicy Nowowiejskiej w godzinach od 10.00 do 13.00 odbędzie się impreza Integracyjna pt."Powitanie lata".
W ramach imprezy przewidziane są następujące atrakcje:

  • słodki poczęstunek
  • wspólne zabawy
  • pokaz pracy Policji, Straży Pożarnej
  • malowanie twarzy
  • pokaz umiejętności uczestników projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech