Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 14 czerwiec 2017 14:52

„Wypoczynek dla liderów młodzieżowych – Nysa 2017”

W dniu 25 maja 2017 r. komisyjnie dokonano wyboru uczestników tegorocznego wypoczynku letniego dla liderów młodzieżowych. Ta forma wyróżnienia młodych ludzi angażujących się w działalność charytatywną i społeczną jest finansowana oraz realizowana od kilku lat przez Urząd Miejski w Nysie.

Kandydaci musieli spełnić następujące warunki:

  • co najmniej bardzo dobre zachowanie,
  • co najmniej dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0),
  • udokumentowana działalność społeczną na rzecz szkoły i/lub lokalnej społeczności.

Do Gminnego Zarządu Oświaty wpłynęło 61 wniosków, z których wszystkie spełniały powyższe warunki. Komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie aplikacje biorąc pod uwagę zarówno wyniki nauczania oraz zachowanie, jak i zaangażowanie uczniów w działalność charytatywną i społeczną na rzecz innych osób. Zgodnie z regulaminem rekrutacji za ocenę zachowania za I semestr roku szkolnego 2016/2017 można było uzyskać maksymalnie 10 punktów, za średnią ocen – maksymalnie 10 punktów, za działalność charytatywną i społeczną – maksymalnie 20 punktów. Suma tak uzyskanych punktów decydowała o miejscu kandydata na liście rankingowej.

Komisja zadecydowała o zakwalifikowaniu na „Wypoczynek dla liderów – Nysa 2017” dziesięciu uczniów gimnazjum oraz dwudziestu jeden uczniów szkół podstawowych (lista w załączniku).

image

W tym roku liderzy młodzieżowi wypoczywać będą nad morzem, w Pucku. Zaplanowano zwiedzanie Trójmiasta oraz Władysławowa, plażowanie z nauką pływania, turnieje gier rekreacyjnych, dyskoteki, zabawy w kręgielni i na ściance wspinaczkowej, ogniska, wieczór filmowy. Wyjazd z Nysy w dniu 24 czerwca, powrót – 3 lipca 2017 roku. Zamówiono wspaniałą pogodę!

Komisja rozpatrująca wnioski podkreśliła, że zaprezentowane aplikacje świadczą o dużym zaangażowaniu młodych ludzi w pracę na rzecz innych, licznych zainteresowaniach oraz ciekawych pomysłach inicjowanych w środowisku. Na wniosek Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani na kolonię zostanie zorganizowana wycieczka do Wrocławia.

Lista zakwalifikowanych >>

Informacja: Gminny Zarząd Oświaty

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech