Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 06 kwiecień 2017 21:22

Młodzi aktywni na rynku pracy

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu zaprasza do udziału w projekcie ?Młodzi aktywni na rynku pracy?....

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja AktywizacjiOferujemy opłacenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego kończącego się egzaminem zewnętrznym oraz zorganizowanie płatnych staży dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET. 

Kto może wziąć udział w projekcie:

  • Osoby w wieku 15-30 lat
  • Osoby zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
  • Osoby nieszkolące się, nieuczące się w trybie stacjonarnym (słuchacze studiów zaocznych, liceów dla dorosłych, szkół policealnych) oraz niepracujące
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Co oferujemy:

1. Praktyki zawodowe ? 1 miesiąc, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto

2. Staże ? do 5 miesięcy, Uczestnik otrzymuje miesięczne stypendium wysokości 1196,88 zł netto

3. Certyfikowane szkolenia zawodowe ? bezpłatne, tematyka szkolenia zależna od preferencji zawodowych Uczestnika

4. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania ? planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej

5. Pośrednictwo pracy ? pośrednik pracy wyszukuje oferty w zależności od zainteresowań zawodowych danego Uczestnika

6. Możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji z psychologiem, prawnikiem, doradcą zawodowym

7. Warsztaty umiejętności zawodowych, tematyka: autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, aktywne metody poszukiwania pracy, pisanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmów kwalifikacyjnych itp. Projekt ?Młodzi aktywni na rynku pracy? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Uczestnikom zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia, praktyki oraz staże
  • dojazd specjalistyczny dla osób niemających możliwości poruszania się środkami komunikacji publicznej
  • dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację Aktywizacja
  • materiały dydaktyczne
  • poczęstunek podczas zajęć i warsztatów
  • dostęp do bazy ofert pracy 

Jak zostać Uczestnikiem projektu ?Młodzi aktywni na rynku pracy??

1. Wypełnij dokumenty rejestracyjne (możliwe w siedzibie Fundacji lub do pobrania:

dokumenty rejestracyjne)

2. Z wypełnionymi dokumentami przyjdź do Fundacji Aktywizacja.

3. Doradca zawodowy przeprowadzi z Tobą Indywidualny Plan Działania, podczas

którego ustalone zostaną Twoje preferencje zawodowe odnośnie stażu, praktyk oraz

szkolenia.

4. Jesteś Uczestnikiem Projektu ? możemy rozpocząć poszukiwanie szkolenia, praktyk,

stażu. 

image

 Kontakt:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu

ul. Ozimska 25, II piętro (budynek ?Kaskada?)

45-057 Opole

Ostatnio zmieniany czwartek, 06 kwiecień 2017 21:42
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech