Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Gminny turniej wiedzy pożarniczej '2017

24 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”....

W turnieju wzięło udział 36 uczniów w trzech grupach wiekowych.

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco: 

I  grupa wiekowa  (uczniowie szkół podstawowych): 

I – Jakub Sękowski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 

II – Remigiusz Michna – Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 

III – Karolina Piotrowska – Szkoła Podstawowa w Przełęku 

II grupa wiekowa  (uczniowie gimnazjum): 

I – Michał Derka – Gimnazjum Nr 1 w Nysie 

II – Olga Wachowiak – Gimnazjum Nr 1 w Nysie 

III –  Kamila Jasińska – Gimnazjum Nr 4 w Nysie 

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) 

 I – Agnieszka Wróblewska – I Liceum Ogólnokształcące w Nysie 

II –  Krzysztof Dżugaj – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie 

III – Klaudia Knuk – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie 

image   

image 

Jednocześnie informujemy, że powyższe osoby reprezentować będą Gminę Nysa na eliminacjach powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie. 

Eliminacje gminne otworzył bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie, a całość poprowadził jako przewodniczący komisji konkursowej kpt. Wojciech Zwardoń – komendant gminny OSP w Gminie Nysa. W skład komisji weszli ponadto: Danuta Naciasta – Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i OSP UM Nysa; Adrian Kołodziej – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych UM Nysa; Elżbieta Tkaczyk – przedstawiciel szkół. 

Eliminacje gminne składały się z dwóch etapów. Pierwszym był test wiedzy z zakresu pożarnictwa w którym wyłoniono po 3 (w niektórych przypadkach 4) osoby we wszystkich kategoriach. Osoby te zakwalifikowały się do etapu drugiego praktycznego, w którym zwycięzcy musieli udzielić odpowiedzi na zadane pytania. W etapie tym wyłoniono ostatecznych zwycięzców eliminacji gminnych turnieju. Organizatorzy jak co roku zagwarantowali nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników turnieju. Nagrody zwycięzcom wręczali: Skarbnik Miasta Nysa – Marian Lisoń oraz kpt. Wojciech Zwardoń – komendant gminny OSP w Gminie Nysa. 

image 

image 

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej  na szczeblu gminnym odbędzie się w trzech grupach wiekowych, dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Informacja: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech