Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 15 luty 2017 23:15

Wszystko zaczyna się w przedszkolu

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Gmina Nysa podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" w ramach którego będą dofinansowane dodatkowe zajęcia dla dzieci, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli...

Gmina Nysa podpisała umowę o  dofinansowanie projektu pn. "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" w ramach:  Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.3. – Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Projekt  realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2017 roku  do 30 czerwca 2019 roku we wszystkich 12 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa. Realizatorem projektu jest Gminny Zarząd Oświaty w Nysie. 

Całkowity koszt projektu – 585 636 zł, uzyskane dofinansowanie – 497 675,40 zł, wkład własny niefinansowy  -  87 960,60 zł. 

Realizacja projektu polega na:

1. organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci uczęszczających do przedszkoli biorących udziałw projekcie:

     a) w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.:

  • zajęcia z logorytmiki,
  • zajęcia ruchowe. 

     b) w okresie od września 2018 r.  do czerwca 2019 r. :

  • zajęcia badawcze,
  • zajęcia kreatywne. 

    Planuje się objęciem zajęciami 1020 dzieci. 

2. podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli  poprzez udział w:

a) studiach podyplomowych - 12 osób,  w tym pedagogika specjalna, logopedia, tyflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna,
b) warsztatach/szkoleniach doskonalących – 60 osób,  m.in. z zakresu komunikacji, pracy z dzieckiemo szczególnych potrzebach, treningu umiejętności społecznych,

3. doposażeniu przedszkoli w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji powyższych zajęć. 

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech