Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szk. 2017/2018

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w......

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. 

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa planowane jest podanie zasad rekrutacji i jej rozpoczęcie w drugiej połowie marca 2017 r. 

Informacje o kryteriach, zasadach i terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz lista szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2017/2018 zostaną utworzone oddziały przedszkolne będą  podane na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Nysa w pierwszej połowie marca br. 

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech