Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 07 wrzesień 2016 23:08

Gmina inwestuje w place zabaw

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Place zabaw to idealne miejsce do zabawy dla dzieci, ponieważ ożywiają i uatrakcyjniają codzienną zabawę, jednocześnie niosąc dzieciom wiele radości....

Place zabaw to idealne miejsce do zabawy dla dzieci, ponieważ ożywiają i uatrakcyjniają codzienną zabawę, jednocześnie niosąc dzieciom wiele radości. Na dodatek wspomagają rozwój fizyczny i psychiczny dzieci oraz sprzyjają kształtowaniu zachowań międzyludzkich. Dlatego plac zabaw to ważne miejsce dla rozwoju dziecka.

image

W tegorocznym budżecie duży nacisk położono na zadania doposażenia placów zabaw w gminie i w mieście.

Około 100 tysięcy złotych zostało przeznaczone na place zabaw przy placówkach oświatowych, zaś 150 tysięcy złotych na place w mieście i w sołectwach.

Z najważniejszych zadań należy tutaj wymienić urządzenie placów zabaw oraz ich doposażenie w miejscowościach Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Jędrzychów, Morów, Sękowice, Iława oraz Radzikowice, a także na osiedlu Podzamcze.- mówi Roman Mnich, Naczelnik Wydziału Rozwoju Infrastruktury i Zamówień Publicznych.

- Ponadto w ramach programu Zielone Podwórka wykonano nowy plac zabaw przy wspólnocie mieszkaniowej na ulicy Ujejskiego, a także doposażono plac zabaw przy ulicach Komisji Edukacji Narodowej, Gałczyńskiego i Wandy Pawlik. - dodaje Mnich. Łączna wartość wykonania placów zabaw w ramach programu Zielone Podwórka to koszt około 60 tysięcy złotych. 

image

Dodatkowo w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Programów Alkoholowych wykonano dwa ogólnodostępne place zabaw usytuowane przy Szkole Podstawowej nr 10, a także przy ulicy Nowowiejskiej. W obu miejscach zostaną zatrudnieni animatorzy i pedagodzy ulicy. - W przyszłości w kolejnych dzielnicach Średnia Wieś, Górna Wieś będą powstawać nowe place zabaw. Mam nadzieję, że takie miejsca zabaw dla dzieci, spotkań, rekreacji będą służyły także rodzicom.mówi Marek Rymarz, Wiceburmistrz Nysy. 

image

Place zabaw poza funkcją rozrywkową, nastawioną na rozładowanie dziecięcej energii, pełnią również ważną funkcję socjalizacyjną i edukacyjną. Najmłodsi, obcując ze sobą, bawiąc się wspólnie, tworzą więzi, zależności i relacje niezbędne w prawidłowym procesie socjalizacji. Dzieci uczą się także konsekwencji, działania w określonych ramach, empatii i słuchania innych.

Wielką zaletą placów zabaw jest fakt, że znajdują się one na dworze. Jest to szczególnie ważne w dobie telewizji i Internetu. Czas intensywnego wzrostu dziecka wymaga zwiększonego zapotrzebowania na ruch na świeżym powietrzu. Poza tym, jeśli dziecko nauczy się aktywnie spędzać czas, jest duża szansa, że w przyszłości utrwali mu się to jako pozytywny nawyk z korzyścią dla jego zdrowia. 

 

Łukasz Bressa

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Urząd Miejski w Nysie

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech